• SKC 5
  • SKC 4

Nya vuxhalland.se är en webbplats med information om yrkesinriktade vuxenutbildningar i Halland. Den riktar sig till den som vill ta nästa steg i livet och den matchar utbildningsutbud med den halländska arbetsmarknadens behov av kompetens. Den fungerar också som ett viktigt verktyg för studie- och yrkesvägledare. 

Möjligheten att lära nytt under hela livet är viktig. Inte bara för den enskilda hallänningen, utan också för kompetensförsörjning av dagens omväxlande arbetsmarknad. Nu lanserar Varbergs kommun och fyra andra halländska kommuner och Region Halland den gemensamma webbplatsen vuxhalland.se

- Webbplatsen ger oss en överblick över det regionala utbudet av yrkesinriktad vuxenutbildning i Halland som vi inte haft tidigare. Den fungerar även som gemensam avsändare för det arbete vi gör tillsammans inom vuxenutbildning i Halland. Det är vi stolta över, säger Maria Woxius Jönsson, enhetschef Halmstad Lärcentrum.

Både för den som söker och den som vägleder

Webbplatsen ger kommungemensam information gällande yrkesinriktad komvuxutbildning och övergripande information om yrkeshögskoleutbildningar och folkhögskoleutbildningar. Informationen riktar sig både till hallänningar som vill ta nästa steg i livet och till personer som håller vägledande samtal.

Rätt kompetens genom god matchning

God matchning mellan utbildningsutbud och arbetsmarknadens behov är ett viktigt område i Region Hallands arbete med förbättrad kompetensförsörjning. Tillgången till rätt kompetens är avgörande för att näringslivet och de offentliga arbetsgivarna ska fortsätta utvecklas. Vuxhalland.se är en del i detta arbete.
– Vi kommer att fortsätta utveckla Vuxhalland.se. Kopplingen mellan utbildningsutbud och arbetsmarknadens behov är jätteviktig. För att träffa rätt arbetar vi med branschprognoser” säger Lisa Crona, strateg med fokus på vuxnas lärande på Region Halland.

Här hittar du den gemensamma webbplatsen vuxhalland.se

Här kan du se branschpronoser gällande kompetensbehov i Halland. 

Kontakt

E-post
skc@varberg.se

Telefon
0340-69 70 71

Post 
Varbergs kommun, Studie- och karriärcentrum, 432 80 Varberg

Besök 
Otto Torells gata 16 C,
432 44 Varberg
Karta