• Öppettider & Kontakt

För sökande med slutbetyg och avgångsbetyg som inte uppfyller kraven för grundläggande behörighet senast 1 juli 2021 införs skärpta krav.

Fram till 1 juli 2021 finns möjlighet att utfärda slutbetyg. Därefter finns inte den möjligheten längre. Läs mer om detta här. 

Slutbetyg utfärdade 2010 och senare
Om en sökande med ett slutbetyg utfärdat 2010 och senare inte uppfyller kraven för grundläggande behörighet senast den 1 juli 2021, måste hen därefter ha godkänt betyg (E) i Svenska 1, 2 och 3 eller Svenska som andraspråk 1, 2 och 3, Engelska 5 och 6 och Matematik 1, eller godkänt i motsvarande äldre kurs. Hen måste även uppfylla kravet på lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.

För Svenska 3 finns ingen motsvarande kurs. Svenska C ersätter inte.

För den som senast den 1 juli 2021 kompletterat den grundläggande behörigheten gäller äldre bestämmelser och sökande är även fortsättningsvis behörig.

Slutbetyg utfärdade fram till 2010
För sökande med slutbetyg som inte uppfyller kravet för 90% godkända gymnasiepoäng och som efter den 1 juli 2021 kompletterar för grundläggande behörighet, krävs förutom komplettering av godkända gymnasiepoäng, även godkända betyg i Svenska 3, Engelska 6 och i Matematik 1 a-c. Gymnasiepoängen för dessa kurser kan ingå för att uppfylla 90%-kravet.

Godkänt betyg i motsvarande äldre kurs godtas, exempelvis kan Engelska 6 ersättas av Engelska B.

Tänk på att Svenska C inte kan ersätta Svenska 3.

Avgångsbetyg
Om en sökande med avgångsbetyg inte uppfyller kraven för grundläggande behörighet senast 1 juli 2021 skärps kraven därefter: Hen måste då ha lägst betyg E i Svenska/Svenska som andraspråk 3, Engelska 6 och i Matematik 1, eller motsvarande äldre kurs/ämne.

Tänk på att Svenska C inte kan ersätta Svenska 3.

Sökande som har avgångsbetyg med matematik behöver inte komplettera med matematik, oavsett betyg, årskurs och linje.

För mer information se UHR.  Där kan du även lyssna på informationen. 

 

Kontakt

E-post
skc@varberg.se

Telefon
0340-69 70 71

Post 
Varbergs kommun, Studie- och karriärcentrum, 432 80 Varberg

Besök 
Otto Torells gata 16 C,
432 44 Varberg
Karta