Du ansöker till vuxenutbildningen genom vårt ansökningsverktyg på webben. 

Gå till webbansökan

Ladda ner en guide för hur du ansöker via webben.

Ladda ner information om antagningsregler, urval och status. 

Ladda ner en guide för hur du bifogar betyg i efterhand

Ladda ner en guide för hur du skriver ut eller sparar din studieplan

Viktig information för dig som söker enstaka kurser på distans

För att vi ska kunna behandla din ansökan måste du: 

1. Prioritera dina kurser. Ange önskemål om vilken ordning du vill genomföra dina kurser i genom att prioritera kurserna i din webbansökan. Den kursen du vill läsa först blir prioritet 1 osv.

2. Ange önskemål om studietakt (25%, 50%, 75% eller 100%). När du börjar din utbildning kommer du själv kunna justera dina kurser och ändra på studietid och studietakt direkt via ditt elevrum på Omniway. 

3. Ange vilken utbildning du behöver behörighet till om du söker en kurs för särskild behörighet.

4. Om du söker en kurs som inte krävs för särskild behörighet behöver du motivera tydligt vad syftet med kursen är. Sådana kurser är inte kurser sökande har rätt att läsa enligt Skollagen 20 kapitlet, 10–20 §§.

Finns ovanstående information inte i din ansökan, finns det en stor risk att kurserna tas bort, och du behöver då göra om din ansökan.


Betyg och personligt brev ska bifogas din ansökan 

Betyg

För att vi ska kunna behandla din webbansökan måste du bifoga dina betyg. Dessa måste vara originalkopior. Du som har bifogat dina betyg från och med 2018 och framåt behöver dock inte bifoga samma betyg på nytt. 

Följande betyg ska laddas upp:

  • Betyg från grundskola.
  • Betyg från gymnasieskola ifall du gått på gymnasiet – avgångsbetyg, samlat betygsdokument, slutbetyg, utdrag ur betygskatalog, studiebevis, examensbevis samt diplom från IB. Detta gäller både kommunal gymnasieskola samt friskolor.
  • Betyg från vuxenutbildning/kommunal vuxenutbildning om du har läst i en annan kommun än Varberg.
  • UHR-bedömning av utländsk gymnasieutbildning.
  • Intyg med studieomdöme från folkhögskola.

Personligt brev 

Utöver betyg måste du även lämna in ett personligt brev för att din ansökan ska vara komplett. Observera att din motivering i webbansökan är ditt personliga brev där du motiverar din ansökan. Du kan även välja att bifoga ett personligt brev i din ansökan. Brevet/motiveringen ska även innehålla information om tidigare och nuvarande utbildning samt yrken. 

Ansökningsperioder

Observera att olika kurser och utbildningar har olika ansökningsperioder. Information om det finns under respektive utbildning/utbildningsform.

Vad händer efter du ansökt?

Besked om huruvida du blivit antagen eller inte till distans-, flex- och schemakurser får du i e-tjänsten på Vuxenutbildningens hemsida. Logga in med bank-ID på kontot du skapade när du ansökte. Se status för din ansökan under "Mina kurser".

Besked om vuxenutbildningen kan ta emot din ansökan till en yrkesutbildning och antagningsbesked kommer tre veckor efter att ansökan har gått ut via mejl. Du ser också status i webbansökan under "Mina kurser". 

Ladda ner information om antagningsregler, urval och status.

Sökande från annan kommun

Sökande från annan kommun än Varberg skall ansöka via vuxenutbildningen i den egna hemkommunen. Kom ihåg att söka i god tid då hemkommunen ska ha behandlat ansökan innan sista ansökningsdatum. Glöm inte att bifoga både betyg, personligt brev och andra specifika underlag som kan krävas för en utbildning, till exempel B-körkort. Mottagnings- och antagningsbesked får du via mejl samt post (yttrande) senast tre veckor efter att ansökan har löpt ut.

Om du har sökt enstaka kurser på distans beror startdatum på när vi får in beslutet från din hemkommun. Från det att vi får in beslutet till dess att du kan starta är handläggningstiden cirka 4 veckor.

 Ansökningsblankett

Sökande till en annan kommun

Sökande till vuxenutbildning i en annan kommun än Varberg söker på pappersansökan från Vuxenutbildningen i Varberg.

 Ansökningsblankett

Kom ihåg att du ska:  

  • bifoga originalkopior på dina betyg och ett personligt brev i din ansökan
  • bifoga en kursplan och kontaktinformation till utbildningsleverantören i din ansökan

Du skickar ansökan och underlag med post eller e-post till rektor Henriette Hammar henriette.vigsnaes.hammar@varberg.se

Observera att om du söker du till Kungsbacka eller Göteborg ska du ansöka via respektive kommuns webbansökan. Du behöver dock komplettera med betyg och personligt brev till Vuxenutbildningen i Varberg. Dessa underlag skickar du till rektor Henriette Hammar henriette.vigsnaes.hammar@varberg.se.

Här söker du till Kungsbacka

Här söker du till Göteborg

Studiestart och andra praktiska frågor

Information om praktiska frågor, som till exempel kursstart och schema, får du direkt från skolan (utbildningsanordnaren).

Ansökan Grundläggande vuxenutbildning

Kontakta Studie- och karriärcentrum för att göra en ansökan. Ansökan sker alltid i samråd med en studie- och karriärvägledare på Studie- och karriärcentrum. 

Ansökan till SFI

Information om hur du söker till SFI (svenska för invandrare) hittar du under utbildningsformen SFI.

 

Kontakt

  E-post
Vuxenutbildningen: vuxenutbildningen@varberg.se
Svenska för invandrare (sfi): sfi@varberg.se

  Telefon
0340-69 70 71

  Post 
Varbergs kommun, Vuxenutbildningen, 432 80 Varberg

  Besök 
Otto Torells gata 16 C,
432 44 Varberg
Karta