Du ansöker till vuxenutbildningen genom vårt ansökningsverktyg på webben. Behöver du hjälp med din ansökan så ska du vända dig till Studie- och karriärcentrum.

Gå till webbansökan

Pappersansökan

Om kursen/utbudet du vill söka inte finns med i webbansökan så måste du ansöka via pappersblankett. Ladda hem, skriv ut och fyll i blanketten för ansökan och skicka till adressen nedan, glöm inte att bifoga betyg och eventuella intyg. 

CLL VUX
432 80 Varberg

Ansökningsblankett

Betyg
Du som har gymnasiebetyg från Peder Skrivares skola från tidigare än 1998 eller som läst vid en annan gymnasieskola, måste komplettera din ansökan med betygskopior. Du som har gymnasiebetyg från Peder Skrivares skola från och med 1998 och senare behöver inte skicka in betygskopior. Du som aldrig tidigare läst på gymnasienivå måste alltid komplettera din ansökan med betygskopior från grundskola och/eller SFI-studier.

Kopior på dina betyg e-postar du till: info@vuxenutbildningen.varberg.se

eller papperskopior till:
CLL Betyg
432 80 Varberg

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag är den dag då ansökan och betyg senast måste ha inkommit. Information om sista ansökningsdag hittar du under respektive utbildning/utbildningsform. Observera att olika kurser och utbildningar kan ha olika sista ansökningsdatum.

Vad händer efter du ansökt?

Besked om du blivit antagen till en utbildning eller inte får du via det konto du skapade när du ansökte på Vuxenutbildningens hemsida. Om fler personer sökt än det finns platser kommer inte alla att kunna antas till kursen eller utbildningen. Av de som ansökt, och är behöriga, är det i första hand de med kortast tidigare utbildning som prioriteras till utbildningsplatserna. Information om kursstart och schema får du alltid direkt från den skola som fått i uppdrag att genomföra utbildningen.

Sökande från annan kommun

Sökande från annan kommun än Varberg skall ansöka via vuxenutbildningen i den egna hemkommunen. Kom ihåg att söka i god tid då hemkommunen ska ha behandlat ansökan innan sista ansökningsdatum. 

 Ansökningsblankett

Studiestart och andra praktiska frågor

Information om praktiska frågor, som till exempel kursstart och schema, får du direkt från skolan (utbildningsanordnaren).

Ansökan till SFI

Information om hur du söker till SFI (svenska för invandrare) hittar du under utbildningsformen SFI.

 

Kontakt

E-post
vuxenutbildningen@varberg.se

Telefon
Administration: 0340-69 74 03
Rektor: 0340-69 74 50
Vägledning: 0340-69 70 71

Post 
Varbergs kommun, Vuxenutbildningen, 432 80 Varberg

Besök 
Otto Torells gata 16 C,
432 44 Varberg
Karta