Du ansöker till vuxenutbildningen genom vårt ansökningsverktyg på webben. Behöver du hjälp med din ansökan så ska du vända dig till Studie- och karriärcentrum.

Gå till webbansökan

Ladda ner en lathund för hur du ansöker via webben.

Information för dig som söker enstaka kurser på distans

I ansökan måste du ange önskemål om vilken ordning du vill genomföra dina kurser samt studietakt.  När du blir antagen till kurserna gör Vuxenutbildningen i Varberg en individuell studieplan. I den individuella studieplanen finns de kurser du sökt till samt i vilken ordning kurserna skall läsas, studietid och studietakt.  När du börjar din utbildning kommer du själv kunna justera dina kurser och ändra på studietid, studietakt.

Betyg

För att vi ska kunna behandla din webbansökan måste du bifoga dina betyg. Du som har bifogat dina betyg från och med 2018 och framåt behöver dock inte bifoga samma betyg på nytt. 

I första hand ska alla betyg laddas upp via webbansökan, men om det inte fungerar kan de i undantagsfall skickas digitalt till vuxenutbildningen@varberg.se alternativt via post till:

Vuxenutbildningen Betyg
432 80 Varberg 

Ansökningsperioder

Observera att olika kurser och utbildningar har olika ansökningsperioder. Information om det finns under respektive utbildning/utbildningsform.

Vad händer efter du ansökt?

Besked om du blivit antagen till en utbildning eller inte får du via det konto du skapade när du ansökte på Vuxenutbildningens hemsida under "mina kurser".

Ladda ner en lathund om antagningsregler, urval och status.

Sökande från annan kommun

Sökande från annan kommun än Varberg skall ansöka via vuxenutbildningen i den egna hemkommunen. Kom ihåg att söka i god tid då hemkommunen ska ha behandlat ansökan innan sista ansökningsdatum. 

 Ansökningsblankett

Studiestart och andra praktiska frågor

Information om praktiska frågor, som till exempel kursstart och schema, får du direkt från skolan (utbildningsanordnaren).

Ansökan till SFI

Information om hur du söker till SFI (svenska för invandrare) hittar du under utbildningsformen SFI.

 

Kontakt

E-post
vuxenutbildningen@varberg.se

Telefon
Administration: 0340-69 74 03
Rektor: 0340-69 74 50
Vägledning: 0340-69 70 71

Post 
Varbergs kommun, Vuxenutbildningen, 432 80 Varberg

Besök 
Otto Torells gata 16 C,
432 44 Varberg
Karta