Du ansöker till vuxenutbildningen genom vårt ansökningsverktyg på webben. 

Gå till webbansökan

Ladda ner en guide för hur du ansöker via webben.

Ladda ner information om antagningsregler, urval och status. 

Ladda ner en guide för hur du bifogar betyg i efterhand

Ladda ner en guide för hur du skriver ut eller sparar din studieplan

Viktig information för dig som söker enstaka kurser på distans

För att vi ska kunna behandla din ansökan måste du: 

1. Prioritera dina kurser. Ange önskemål om vilken ordning du vill genomföra dina kurser i genom att prioritera kurserna i din webbansökan. Den kursen du vill läsa först blir prioritet 1 osv. Vill du läsa distanskurser parallellt, ska de ha samma prioritet.

2. Ange önskemål om studietakt. När du blir antagen till kurserna gör Vuxenutbildningen i Varberg en individuell studieplan. I den individuella studieplanen finns de kurser du sökt till samt i vilken ordning kurserna skall läsas, studietid och studietakt. När du börjar din utbildning kommer du själv kunna justera dina kurser och ändra på studietid och studietakt. 


Betyg och personligt brev ska bifogas din ansökan 

Betyg

För att vi ska kunna behandla din webbansökan måste du bifoga dina betyg. Du som har bifogat dina betyg från och med 2018 och framåt behöver dock inte bifoga samma betyg på nytt. 

Personligt brev 

Utöver betyg måste du även lämna in ett personligt brev för att din ansökan ska vara komplett. Observera att din motivering i webbansökan är ditt personliga brev där du motiverar din ansökan. Du kan även välja att bifoga ett personligt brev i din ansökan. Brevet/motiveringen ska även innehålla information om tidigare och nuvarande utbildning samt yrken. 

Ansökningsperioder

Observera att olika kurser och utbildningar har olika ansökningsperioder. Information om det finns under respektive utbildning/utbildningsform.

Vad händer efter du ansökt?

Besked om du blivit antagen eller inte till distans-, flex- och schemakurser får du via det konto du skapade när du ansökte på Vuxenutbildningens hemsida under "mina kurser". Besked om vuxenutbildningen kan ta emot din ansökan till en yrkesutbildning och antagningsbesked kommer tre veckor efter att ansökan har gått ut via mejl. Du ser också status i webbansökan under "mina kurser".

 

Ladda ner information om antagningsregler, urval och status.

Sökande från annan kommun

Sökande från annan kommun än Varberg skall ansöka via vuxenutbildningen i den egna hemkommunen. Kom ihåg att söka i god tid då hemkommunen ska ha behandlat ansökan innan sista ansökningsdatum. Glöm inte att bifoga både betyg, personligt brev och andra specifika underlag som kan krävas för en utbildning, till exempel B-körkort.

Om du har sökt enstaka kurser på distans beror startdatum på när vi får in beslutet från din hemkommun. Från det att vi får in beslutet till dess att du kan starta är handläggningstiden cirka 4 veckor.

 Ansökningsblankett

Sökande till en annan kommun

Sökande till vuxenutbildning i en annan kommun än Varberg söker på pappersansökan från Vuxenutbildningen i Varberg.

 Ansökningsblankett

Kom ihåg att du ska:  

  • bifoga originalkopior på dina betyg och ett personligt brev i din ansökan
  • bifoga en kursplan och kontaktinformation till utbildningsleverantören i din ansökan

Du skickar ansökan och underlag med post eller e-post till rektor Henriette Hammar henriette.vigsnaes.hammar@varberg.se

Observera att om du söker du till Kungsbacka eller Göteborg ska du ansöka via respektive kommuns webbansökan. Du behöver dock komplettera med betyg och personligt brev till Vuxenutbildningen i Varberg. Dessa underlag skickar du till rektor Henriette Hammar henriette.vigsnaes.hammar@varberg.se.

Här söker du till Kungsbacka

Här söker du till Göteborg

Studiestart och andra praktiska frågor

Information om praktiska frågor, som till exempel kursstart och schema, får du direkt från skolan (utbildningsanordnaren).

Ansökan Grundläggande vuxenutbildning

Kontakta Studie- och karriärcentrum för att göra en ansökan. Ansökan sker alltid i samråd med en studie- och karriärvägledare på Studie- och karriärcentrum. 

Ansökan till SFI

Information om hur du söker till SFI (svenska för invandrare) hittar du under utbildningsformen SFI.

 

Kontakt

  E-post
Vuxenutbildningen: vuxenutbildningen@varberg.se
Svenska för invandrare (sfi): sfi@varberg.se

  Telefon
Vuxenutbildningen/SKC: 0340-69 70 71
Svenska för invandrare (sfi:  0340-69 70 78

  Post 
Varbergs kommun, Vuxenutbildningen, 432 80 Varberg

  Besök 
Otto Torells gata 16 C,
432 44 Varberg
Karta