FAQ Vuxenutbildningen

 • Vilken matematikkurs ska jag välja? Open or Close

  Vilken matematikkurs ska jag välja?

  Matematik 1a eller 1b eller 1c eller 2a, eller 2b eller 2c eller 3b eller 3c eller 4 eller 5?
  ”Matematik är den ”sköna vetenskapen”, och då handlar det inte om världen utanför utan om matematikens inneboende skönhet. (Skolverket)"

  Siffran visar nivå på kursen. Om du inte har läst tidigare på gymnasiet börjar du med kurs 1. Kurserna bygger på varandra. Vill du nå nivå 2 måste du alltså läsa kurs 1 först.

  Siffrorna markerar nivå

  Unknown

  Bokstäverna visar olika spår

  Det finns tre olika spår. Spåren har mycket gemensamt, men vissa uppgifter är anpassade till olika områden.

  • a-spåret (1a + 2a) är inriktat mot yrkesutbildning på gymnasial nivå och vissa eftergymnasiala utbildningar.*
  • b-spåret (1b + 2b + 3b) är inriktat mot samhällsvetenskap, ekonomi och humaniora.*
  • c-spåret (1c + 2c + 3c + 4 + 5) är inriktat mot naturvetenskap och teknik. Det är viktigt att välja rätt spår från början. 

  Att byta spår kräver en del kompletteringar, men är fullt möjligt. Om du exempelvis har läst 1b och sedan vill växla över till 2c då måste du komplettera med vissa moment. Du behöver dock inte läsa om kurs 1c. De röda pilarna i bilden ovan visar vilka vägar du kan gå mellan de olika matematikspåren. Oftast behöver du komplettera vissa moment om du byter spår. När du börjar studera har du en dialog med din matematiklärare om du behöver komplettera eller inte. Om du behöver komplettera så hjälper läraren dig med vilka moment du ska fylla på med.

  Spåren leder olika långt innan de tar slut

  Några exempel:
  • Om du vill bli behörig till sjuksköterska på universitetet krävs kurs 2, och du blir behörig med vilken som helst av kurserna 2a, 2b eller 2c. Men du läser inte alla tre kurserna, utan endast en av dem.
  • Vill du bli behörig till civilekonomutbildning krävs kurs 3, och då bör du välja b-spåret (eller c-spåret) redan från början.
  • För att bli behörig till högskoleingenjör krävs kurs 3c - men inte 3b! Det är ett av få exempel där man bara godkänner en av kurserna på samma nivå.
  • Är spåren olika svåra?

  Det är ingen enkel fråga. Spåren vänder sig till lite olika målgrupper (se ovan). A-spåret saknar en del moment som kan upplevas svåra, så några skulle säga att a-spåret är lättast. Den som tycker teknik är krångligt kan uppleva c-spåret som svårt, speciellt några delar som är unika för c-spåret. Men å andra sidan - om du älskar naturvetenskap och teknik så är c-spåret designat just för dig.

  Har du läst i gamla systemet?

  Före 2012 kallades mattekurserna A, B, C, D och E. Betygsskalan var IG/G/VG/MVG. Gamla och nya kurser kan jämföras ungefär så här:

  • Matematik A: 100 poäng = Matematik 1: 100 poäng
  • Matematik B: 50 poäng = Matematik 2: 100 poäng
  • Matematik C: 100 poäng = Matematik 3: 100 poäng
  • Matematik D: 100 poäng = Matematik 4: 100 poäng

  Matematik E: 50 poäng = Matematik 5: 100 poäng. Du som har läst enligt det gamla systemet och vill läsa mer matematik måste bestämma lämplig nivå. Kursinnehållet har generellt sett blivit svårare i de nya kurserna. Därför kan det vara klokt att "går ner" en nivå. Detta gäller speciellt om du tidigare har läst gamla Matematik B, som var 50 poäng, och vill fortsätta läsa på nästa nivå. Att då börja direkt med Matematik 3b eller 3c är svårt utan att först läsa 2b eller 2c. I Kungsbacka har vi utvecklat en så kallad glappkurs som täpper till glappet som är mellan Matematik B och Matematik 3b eller 3c. Glappkursen läggs till din studieplan om du har Matematik B med dig sedan tidigare.

  Vilka matematikkurser finns i Varberg?

  I ansökan som du hittar här kan du läsa mer om vilka matematikkurser som finns i Varberg och vad de olika matematikstegen innehåller. Skriv matematik i sökrutan så får du upp samtliga matematikkurser som finns att läsa via Vuxenutbildningen i Varberg. Här kommer du att hitta matematikkurser från årskurs 1 på grundskolan till den högsta gymnasiekursen. För dig som ytterligare vill fördjupa dig i matematikens skönhet finns Matematik specialisering att lägga till din studieplan.

   

  *Stäm alltid av med en studie- och karriärvägledare på Studie- och karriärcentrum vilken behörighet som gäller för den utbildning som du funderar på. 

 • Frågor om grundläggande vuxenutbildning Open or Close

  Hur ansöker jag till svenska som andraspråk grund (SAS grund), engelska eller matematik grund? 

  Du ringer eller mejlar en vägledare så hjälper de dig med ansökan.


  Jag skulle ha blivit kallad men har inte hört något? 

  Du får ett mejl senast två veckor innan du ska starta dina studier.


  När startar kurser på grundläggande nivå?

  SAS grund schemastarter våren 2021 – 18/1, 29/3 och 7/6

  SAS grund kväll våren 2021 – 18/1, 15/2, 22/3, 26/4, 31/5

  SAS grund distanslöpande starter varje vecka.

  Engelska grund delkurs 1 – 8/2 och 19/4

  Engelska grund delkurs 2, 3 och 4 – löpande starter.

  Matematik grund – löpande starter.

  Se mer information här

  Jag har tidigare läst några delkurser på en kurs och vill nu fortsätta. Hur gör jag? 

  Du ringer eller mejlar en vägledare, så hjälper de dig med ansökan.

  Se kontaktuppgifter här

  Har du läst delkurserna i en annan kommun måste du skicka in kopior av dina originalbetyg till oss. 

  Jag läser SAS grund på distans men vill läsa på dagtid istället. Hur gör jag? 

  Du meddelar NTI via elevrummet att du vill avbryta. Du sätter administrationen som mottagare.

  Du ringar eller mejlar en vägledare, så hjälper de dig med ansökan till SAS grund dagtid.

  Se kontaktuppgifter här

 • Frågor om studier vid Vuxenutbildningen Open or Close

  Vilka kurser och utbildningar kan jag läsa hos Vuxenutbildningen i Varberg? 

  Du kan  läsa enstaka kurser, yrkesutbildningar, lärlingsutbildningar och naturvetenskapligt basår. 

  Utbud för flexibla studier, schemalagda studier och distansstudier hittar du här.

   Vårt utbud av yrkesutbildningar hittar du här.

  Vårt utbud av lärlingsutbildningar hittar du här

  Naturvetenskapligt basår kan du läsa mer om här

  Hur kan jag läsa enstaka kurser? Vilka studieformer finns?

  Vuxenutbildningen i Varberg erbjuder enstaka kurser på tre olika sätt: schemalagda studier, flexibla studier och distansstudier.

  Mer information och utbud hittar du här

  Hur vet jag om yrkesutbildningen är förlagd till Varberg eller om jag måste läsa vissa delar på en annan ort?

  Du ser information om studieort på respektive utbildningsida. Välj den utbildning som intresserar dig och läs mer här

 • Frågor om ansökan till Vuxenutbildningen Open or Close

  Hur ansöker jag till vuxenutbildningen? 

  Här finns en lathund för hur du söker

  Hur gör jag om jag bor i annan kommun och vill läsa i Varberg?

  Du vänder dig till din hemkommun som fattar beslut om du får läsa i Varberg. Det är hemkommunen som bekostar din utbildning.

  Se mer information här under rubriken sökande från annan kommun. 

  Hur gör jag om jag kommer att flytta till Varberg och vill studera här men ännu inte är folkbokförd i Varberg? 

  Du måste bifoga ett intyg på din folkbokföring från Skatteverket.

  Hur gör jag om jag bor i Varberg och vill läsa en utbildning/kurs i annan kommun? 

  Se mer information här under rubriken sökande till en annan kommun.

  Kan jag läsa en kurs på Vuxenutbildningen får att höja ett redan godkänt betyg?

  Det kan du inte oavsett om du har läst kursen på Vuxenutbildningen eller på gymnasiet. Du hänvisas i så fall till särskild prövning.


  Hur ansöker jag till särskild prövning?

  Mer information hittar du här.


  Hur söker jag till kommunens undersköterskeutbildning på 30 veckor?

  Du söker via webbansökan. Just nu finns ingen inplanerad start för en 30 veckors utbildning enligt äldreomsorgslyftet. För mer information se Varbergs Omsorg.

  Här finns en lathund för hur du ansöker.

  Kom ihåg att du ska ladda upp betyg samt ett intyg från din arbetsgivare på att du har jobbat på minst heltid 1 år eller halvtid under 2 år och din sysselsättningsgrad under utbildningen.

  Hur gör jag om jag har läst till undersköterska tidigare och vill läsa till en inriktning till?

  Du söker via webbansökan. 

  Här finns en lathund för hur du ansöker.

  Du söker kurserna som enstaka flexkurser under Hermods.

  Här ser du de olika inriktningarna så att du kan söka rätt kurser.

  Jag har avbrutit en kurs (enstaka kurs) och vill läsa den igen. Hur gör jag? 

  Du gör en webbansökan. Du måste också motivera varför du menar att du kommer kunna genomföra kursen denna gång.

  Här finns en lathund för hur du ansöker.

  Om du inte kan söka kursen via  webbansökan på grund av att du tidigare avbrutit den så kan du söka med  pappersblankett som du skickar med e-post till: vuxenutbildningen@varberg.se 

  Ansökningsblankett

   

 • Frågor om antagning till Vuxenutbildningen Open or Close

  Jag är antagen till en kurs/utbildning. När får jag kallelse från skolan?

  Du får information från skolan senast två veckor innan du ska starta.

  Kan jag göra en sen ansökan?

  På respektive utbildningssida kan du se om en utbildning du är öppen för sen ansökan. Du kan också se vilka utbildningar som är öppna för sen ansökan under aktuellt på hemsidan.

  Du kan också logga in i webbansökan och se vilka utbildningar som är öppna för sen ansökan.

  Hur och när får jag reda på om jag är antagen? 

  Har du sökt en yrkesutbildning kommer du få ett mottagnings- och antagningsbesked senast tre veckor efter att webbansökan stängt.

  För enstaka kurser på distans antas du samma vecka som du har sökt förutsatt att du är behörig och har lämnat in alla underlag. I annat fall stryks din ansökan. 

  Jag har inte fått någon återkoppling efter att jag ansökt? 

  För att se ditt antagningsbesked loggar du in på mina sidor i webbansökan.

  Jag har fått avslag på min ansökan till en yrkesutbildning. Vad händer nu?

  Om du har fått avslag så har du inte kommit in på utbildningen, antingen för att du inte är behörig eller för att du inte lämnade in alla underlag innan webbansökan stängde. Om du vill veta det exakta skälet till att du inte blev antagen så ska du kontakta rektor Henriette Hammar.

  Om jag har en reservplats, kan jag då komma in senare?

  Om det är tillräckligt många som hoppar av. Om du blir antagen får du besked via e-post. 

 • Frågor om efter antagning till Vuxenutbildningen Open or Close

  Vilka böcker ska jag köpa?

  Kontakta utbildningsleverantören för besked om detta.

  Litteraturförteckning för NTI hittar du här.

  Litteraturförteckning för Hermods hittar du här. Litteraturen kommer du åt utan att behöva logga in. 

  Hur gör jag för att avbryta mina studier?

  Detta gör du via din utbildningsleverantör. På NTI gör du det via elevrummet. Du skriver till administrationen.

  Vem kontaktar jag när jag behöver ändra i min studieplan?

  Detta gör du via din utbildningsleverantör. På NTI gör du det via elevrummet. Du skriver till administrationen.

  Vad gör jag om jag vill förlänga mina kurser?

  Detta gör du via din utbildningsleverantör. På NTI gör du det via elevrummet. Du skriver till administrationen.

   

 • Frågor om betyg Open or Close

  Hur gör jag om jag har läst på Vuxenutbildningen i Varberg och vill få ut ett examensbevis/slutbetyg?

  Du kontaktar Studie- och Karriärcentrum på skc@varberg.se så hjälper de dig med studieplaneringen.

  Hur gör jag om jag behöver betyg till yrkeshögskola/högskola?

  Du beställer betyg här.

  Om du påbörjat dina studier inom Vuxenutbildningen i Varberg efter den 1 januari 2013 skickas dina betyg automatiskt till UHR, Universitets- och högskolerådet. Detta gäller om du ansöker till universitets och högskoleutbildning via antagning.se. För yrkeshögskola (YH) har respektive anordnare egna system och du behöver då skicka med dina betyg själv i din ansökan. 

  Hur får jag tag på mina betyg från grundskolan eller gymnasiet?

  Här ser du hur du får tag på dina gymnasiebetyg om du har gått på gymnasiet i Varberg. 

  Har du gått på gymnasiet i en annan kommun, ska du kontakta din gymnasieskola eller kommunen där din gymnasieskola ligger.

  Här ser du hur du får tag på dina grundskolebetyg om du har gått på grundskola i Varberg.

  Har du gått grundskola i en annan kommun, ska du kontakta din grundskola eller kommunen där din grundskola ligger.

   

   

 • Frågor om Campus Varbergs utbildningar Open or Close

  Hur gör jag om jag har ansökt till Campus Varberg men inte har fått besked?

  Antagningsbesked till högskoleutbildningar får du via www.antagning.se

  Här ser du mer information om antagning till Campus Varbergs yrkeshögskoleutbildningar. 

  Kan jag göra en sen ansökan till Campus Varberg?

  Du ser mer information om detta på Campus Varbergs hemsida under respektive utbildningssida. Se alla utbildningar här. 

   

 • CSN-frågor Open or Close

  Hur ansöker jag om CSN?

  Du ska söka själv via CSNs hemsida. Här finns en film om hur du gör. Du måste scrolla längst ner på sidan.

  Det finns också en lathund för ansökan till CSN här.

  Skolans namn är: CLL/VUX Varberg

  Jag har gjort en CSN-ansökan men har inte fått några pengar?

  Har du lämnat in din studieförsäkran på mina sidor? Se denna informationsfilm om CSN som går igenom alla steg i din ansökan. Du måste scrolla längst ner på sidan.

  Du kan också kontakta CSN på 0771-27 60 00.

  Hur ändrar jag min CSN-ansökan?

  Se denna informationsfilm om CSN som går igenom alla steg i din ansökan. Du måste scrolla längst ner på sidan..

  Du kan också kontakta CSN på 0771-27 60 00.

  Hur kontaktar jag CSN?

  På telefonnummer 0771-27 60 00. Du kan även hitta kontaktuppgifter för olika typer av ärenden här. 

  Hur söker jag studiestartstöd?

  Du ser information om studiestartsstöd här.

 • Frågor om antagning.se samt högskolestudier Open or Close

  Jag har sökt till eftergymnasiala studier men har fått svaret att jag inte är behörig. Hur gör jag nu? 

  Antagningsservice har en sida med frågor och svar om behörighet (antagning.se). Där hittar du också kontaktuppgifter till dem om du vill veta mer.

   

  Kan jag använda/tillgodoräkna mig kurser jag har läst på ett lärosäte när jag söker till ett annat?

  Kontakta lärosätet du vill söka dig till eller kontakta antagnings­service (antagning.se).

   

  Vad är grundläggande och särskild behörighet?

  Du kan läsa om betyg och behörighet på antagning.se.

  Föredrar du att få informationen på video, kan du se videon Vad är behörighet? på Youtube.

 • Vägledningsfrågor Open or Close

  Hur får jag mer information om olika eftergymnasiala utbildningar inklusive Folkhögskola?

  Klicka här och se denna film.

  Hur bokar jag en tid för vägledning?

   Kontaktuppgifter till Studie- och Karriärcentrum, information om vad vägledning är och hur du bokar tid hittar du här.

  Jag har endast ett grundskolebetyg. Vad behöver jag läsa för att kunna studera vidare?

  Kontakta Studie- och Karriärcentrum för att göra en studieplanering.

  Jag har ett studiebevis. Vad ska jag läsa för att få ett examensbevis?

  Kontakta Studie- och Karriärcentrum för att göra en studieplanering.

   

 • Hur arbetar jag med karriärvägledning på egen hand? Open or Close

  På arbetsformedlingen.se finns en sida som heter Yrken och studier. Här får du stöd att göra medvetna karriärval utifrån dina intressen, förutsättningar och efterfrågan på arbetsmarknaden.

  I Karriärvägledning på egen hand får du djupgående verktyg för att vägleda dig själv mot utbildning och jobb. Målet är en plan för hur du når jobbet du brinner för.

  I intresseguiden besvarar du 12 frågor och få sedan förslag på yrken som passar dig och dina intressen. Resultatet leder dig vidare till tjänsten Hitta yrken.

   På SACO:s sida om Studieval finns information och guider som hjälper dig att ta kontroll över din framtid och göra ett smart utbildningsval.

  I Guide till studievalet får du i olika steg hjälp med att:

  • Komma fram till vad du egentligen vill och behöver.
  • Hitta utbildningar.
  • Prioritera och välja det som passar dig bäst.

  Till varje steg ingår ett filmklipp på ca 5–10 minuter. Dessa filmer och flera andra hittar du även på SACO:s Youtubekanal Plugga vidare.

  I SACO:s personlighetstest Vad passar jag som får du förslag på yrken som kan passa din personlighet. Förslagen på yrken är klickbara så att du kan få mer information om dem.