Här finner du information om hur du söker en utbildning eller hur mycket tid som går åt för dina studier. Hittar du inte svar på dina frågor eller vill diskutera olika alternativ erbjuder vi också studie- och karriärvägledning.

Vem kan söka till vuxenutbildningen?

Vuxna är behöriga att delta i komvux på gymnasial nivå från och med den 1 juli det år de fyller 20 år. Det gäller under förutsättning att de uppfyller alla dessa kriterier:

• De är bosatta i Sverige.
• De har inte de kunskaper som utbildningen erbjuder.
• De har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.
 
Man kan vara behörig att läsa på komvux även om man är yngre än 20 år. I så fall måste man uppfylla något av dessa kriterier:

• Antingen ska man ha slutfört utbildningen på ett nationellt program i gymnasieskolan eller någon likvärdig utbildning.
• Eller så ska man ha särskilda skäl som grundar sig i ens personliga förhållanden.
 
Villkoren ovan måste också vara uppfyllda.

Källor: 20 kapitlet 20 §och 3 kapitlet 2 § förordningen om vuxenutbildning.

Studie- och karriärvägledning

Studie- och karriärcentrum i Varberg finns till för att svara på dina frågor kring framtida studier och yrkesliv. De kan också hjälpa dig att planera dina studier. Om du planerar att studera vidare på universitet eller högskola kan det vara viktigt att göra rätt kursval. På Studie- och karriärcentrum kan du också få hjälp att göra en individuell studieplan.

För att förenkla kommuninnevånarnas vardag sker vägledningssamtal till största del i digital form, antingen via telefon eller via Teams. Studie- och karriärvägledaren ringer då upp den sökande på avtalad tid. Vid behov kan även fysiska möten erbjudas.

Om du har frågor kring ansökan eller behörighet ska du alltid kontakta Studie- och karriärcentrum

 

Kontakt

  E-post
Vuxenutbildningen: vuxenutbildningen@varberg.se
Svenska för invandrare (sfi): sfi@varberg.se

  Telefon
0340-69 70 71

  Post 
Varbergs kommun, Vuxenutbildningen, 432 80 Varberg

  Besök 
Otto Torells gata 16 C,
432 44 Varberg
Karta