Examensbevis och slutbetyg

Beställning av examensbevis och slutbetyg görs i samråd med Studie- och karriärcentrum via e-post skc@varberg.se 
Du bör räkna med att det tar cirka fyra veckor från det att du har godkänt beställningen som du får från studie- och karriärvägledaren till dess att du får ditt slutbetyg eller examensbevis. 

Enstaka kurser

Beställning av betyg från enstaka kurser görs efter kursslut via Vuxenutbildningens e-tjänst. Du ska vara uppmärksam på att deadline för Vuxenutbildningens utbildningsanordnare när det gäller betygsregistrering i Vuxenutbildningens administrativa system är två veckor efter kursslut. När detta är gjort kan vuxenutbildningen utfärda ditt betyg. Handläggningstiden på enstaka betyg är cirka tre veckor från beställning och kursslut. OBS! Under juli månad är handläggningstiden längre på grund av ändrade öppettider och ändrad tillgänglighet. Du får en kopia på post men kan även hämta betyget digitalt i e-tjänsten för beställning av betyg.

Avklarade moment

Även om du inte genomfört alla delar av en kurs, har du rätt att få ett intyg över avklarade moment.

Gå till E-tjänst för beställning av betyg och intyg

Studier från och med 2013

Om du påbörjat dina studier inom Vuxenutbildningen i Varberg efter den 1 januari 2013 skickas dina betyg automatiskt till UHR, Universitets- och högskolerådet (tidigare VHS). Detta gäller om du ansöker till universitets och högskoleutbildning via antagning.se. För yrkeshögskola (YH) har respektive anordnare egna system och du behöver då skicka med dina betyg själv i din ansökan.

Studier Före 2013

Har du studerat inom Vuxenutbildningen i Varberg innan 2013 så måste du själv beställa intyg och betyg över avslutade kurser. Dessa betyg finns alltså inte hos UHR, Universitets- och högskolerådet, så om du ska söka till högre utbildning så måste du själv skicka in dem.

Intyg

Om du (på grund av att till exempel A-kassan begär ett sådant) behöver ett intyg över att du har studerat eller studerar inom Vuxenutbildningen i Varberg, beställer du också detta via e-tjänsten.

Gå till E-tjänst för beställning av betyg

Kontakt

  E-post
Vuxenutbildningen: vuxenutbildningen@varberg.se
Svenska för invandrare (sfi): sfi@varberg.se

  Telefon
0340-69 70 71

  Post 
Varbergs kommun, Vuxenutbildningen, 432 80 Varberg

  Besök 
Otto Torells gata 16 C,
432 44 Varberg
Karta