För att få betyg på dina kunskaper behöver du ansöka om något som kallas prövning. Har du lärt dig något utanför skolan, men saknar intyg på dina kunskaper? Då kan du få din kunskap bedömd genom något som kallas validering.

Prövning

En prövning innebär att du på egen hand läser in en hel kurs och sedan gör prov för att få betyg i kursen. Prövningen utgår alltid från den nationella kurs­planen (skolverket.se).

De flesta av våra prövningar genomförs av NTI-skolan. Har du frågor om prövning kontaktar du dem på e-post provning@nti.se.

Ansök om prövning

Du bokar tid för ansökan om prövning genom att kontakta oss på e-post vuxenutbildningen@varberg.se. I mejlet skriver du dina kontakt­uppgifter och vilken kurs du vill göra prövning i. Efter att vi godkänt din tidsbokning för ansökan om prövning kommer du få ett mejl med viktig information två veckor innan den sker.

All prövning är på distans, men du ansöker till prövning på plats hos Vuxenutbildningen i Varberg enligt bokad tid. Det finns ett begränsat antal platser för varje prövnings­tillfälle. Du kan bara ansöka om prövning för en kurs per termin.

Sista datum för ansökan om prövning är:

  • Onsdag 26 oktober. Prövningsperioden är 5 december–6 januari.
  • Onsdag 25 januari. Prövnings­perioden är 3 mars–10 april.
  • Onsdag 22 februari. Prövnings­perioden är 3 april–5 maj.
  • Onsdag 22 mars. Prövnings­perioden är 1 maj–2 juni.

Du ska lämna in dina betygskopior och ett kvitto på att du betalat prövnings­avgiften (om du måste betala för din prövning) i samband med att du ansöker om prövning!

Prövningsavgift

Om du har läst en kurs men fått underkänt betyg (IG eller F) kostar det ingenting att ansöka om prövning. Annars behöver du betala en prövnings­avgift på 500 kronor per kurs.

Plusgiro­nummer: 10247-5
Mottagare: Varbergs Kommun
Avsändare: Namn, personnummer
Övrigt meddelande: 9142-30100-47210-8341, Pröv, VUX, VBG

Observera att en ansökan om prövning är bindande. Om du antas till prövning och lämnar återbud, betalas inte prövnings­avgiften tillbaka.

Efter prövning

När prövningsperioden är slut får du ditt betyg i kursen efter ungefär två veckor. Det är NTI som sätter betyg, så har du några frågor om detta kontaktar du dem.

Betygskomplettering

Det går också att ansöka om prövning av kurser du vill registrera för betygs­komplettering. Sista dagen för detta är 22 mars 2023.

Har du redan läst in en kurs som krävs för betygs­komplettering eller särskild behörighet till en högskole­utbildning? Då behöver den sista kursdagen ha varit senast:

  • 11 november för högskole­utbildningar med start vår­terminen 2023
  • 2 juni för högskole­utbildningar med start höst­terminen 2023.

Validering

Validering handlar om att bedöma och värdera din kunskap oavsett var, när och hur du har lärt dig den. Din validerade kunskap blir sedan ett bevis på vad du kan.

För att kunna bli validerad behöver du ha erfarenhet och kunskap som motsvarar en hel kurs. Innan du ansöker om validering behöver du genomgå en inledande kartläggning. Kontakta oss om du vill veta mer.

Vanliga frågor och svar

Kan jag få studiestöd från CSN för en kurs jag gör en prövning i? Nej, prövningar berättigar inte studiestöd från CSN.

Kan jag göra en prövning i en överliggande kurs även om jag inte har betyg i underliggande kurser? Ja, men du får bara betyg i den kurs som prövningen handlar om.

Kontakt

  E-post
Vuxenutbildningen: vuxenutbildningen@varberg.se
Svenska för invandrare (sfi): sfi@varberg.se

  Telefon
0340-69 70 71

  Post 
Varbergs kommun, Vuxenutbildningen, 432 80 Varberg

  Besök 
Otto Torells gata 16 C,
432 44 Varberg
Karta