Vi får väldigt många frågor gällande prövning på mejl och telefon och måste tyvärr hänvisa alla frågor till hemsidan. 

På grund av ett väldigt högt tryck på vår prövningsenhet har vi tyvärr inte fler prövningsplatser kvar för våren 2021. Du kan dock söka en reservplats. Vill du söka en reservplats är webbansökan öppen under vecka 13 mellan den 29/3–2/4. Ansökningar om reservplats som kommer in via post eller mejl handläggs inte på grund av GDPR.  

Ifall du antas till en reservplats, ser du detta i webbansökan under ”Mina kurser” under ”status” senast tre veckor efter att ansökan har stängt. Ska du betala för prövningen, så kontakter vuxenutbildningen dig gällande detta via mejl senast tre veckor efter att ansökan har stängt.

Observera att du inte ska lämna in en prövningsavgift eftersom detta endast är en ansökan om reservplats. Om du antas till en prövning så ska du betala in prövningsavgiften senast en vecka efter antagning. Du kommer att få mer information om detta om du får en reservplats.

2/4 är sista dag för ansökan till reservplats för de kurser vars betyg ska registreras till betygskomplettering för högskoleansökan. 

Du kan söka en reservplats till prövning i flera kurser, men i så fall måste du prioritera dina kurser.  

Observera att en ansökan till prövning är bindande. Om du antas till prövning och lämnar återbud så betalas inte prövningsavgiften tillbaka. 

Inbetalning prövning 

Prövningsavgiften är 500 kronor per kurs, men för den som tidigare läst en kurs men inte fått godkänt (betyget IG/F) är prövningen kostnadsfri. 
Inbetalning sker till: 

  • Plusgironummer: 10247-5 

  • Betalningsmottagare : Varbergs Kommun
  • Avsändare: Namn, personnummer
  • Skriv i rutan övriga meddelanden: Prövning, Vuxenutbildningen i Varberg 9142-30100-47210-8341

Vuxenutbildningen i Varbergs prövningar genomförs till största del av NTI-skolan. 
Kontaktuppgifter finns här. 

En prövning är inte lärarledd utan du läser in hela kursen på egen hand enligt den  nationella kursplanen som du finner här. 

För konkreta frågor om själva innehållet i prövningen, se ämnes- och kursplaner hos  skolverket.  

Kan man få studiestöd från CSN för en kurs man gör en prövning i?
Nej, prövningar berättigar inte studiestöd från CSN.

Kan man göra en prövning i en överliggande kurs även om man inte har betyg i underliggande kurser? 
Ja, men man får bara betyg i den kurs som prövningen handlar om.
Källa: 20 kapitlet 40 § skollagen. 

Validering

Har du kunskaper som kanske inte formellt dokumenterats genom skolgång utan inhämtats via ditt yrke? Då har du möjlighet att få din kunskap kartlagd och bedömd genom det som kallas validering. Validering innebär att din kompetens och dina kunskaper bedöms och värderas (och erkänns) och kan leda fram till intyg eller betyg som bevis på vad du kan. Att validera dina tidigare erfarenheter och kunskaper kan göra att din utbildning förkortas. För att få betyg på validerade kunskaper krävs prövning.

Kontakt

E-post
vuxenutbildningen@varberg.se

Telefon
Administration: 0340-69 74 03
Rektor: 0340-69 74 50
Biträdande rektor: 0340-69 70 72 
Vägledning: 0340-69 70 71
SFI: 0340-69 70 78 

Post 
Varbergs kommun, Vuxenutbildningen, 432 80 Varberg

Besök 
Otto Torells gata 16 C,
432 44 Varberg
Karta