Ansökan till prövning

Ansökan till prövning görs på plats på Vuxenutbildningen i Varberg med en studie- och karriärvägledare. Du får och fyller i en prövningsblankett på plats.

Kom ihåg att om du ska söka prövning i kurser som du redan har godkänd betyg i, så behöver du ha med kvitto på inbetalad prövningsavgift på papper alternativt kan du bifoga kvittot i efterhand under fliken ansökan på Vuxenutbildningens hemsida.

Du måste även lämna in betygskopior alternativt kan du bifoga dessa i efterhand under fliken ansökan på Vuxenutbildningens hemsida.

Anmälan till prövning genomförs onsdag eftermiddag ojämna veckor från och med vecka 43. Du kommer få besked senast fredag veckan innan om exakt tid och lokal.

Du bokar ett samtal inför ansökan till prövning via vuxenutbildningen@varberg.se

Obs: Det finns ett begränsat antal platser på varje tillfälle. Finns det inte plats på ett tillfälle placeras du automatiskt på nästa tillfälle.

5 november 2021:

Sista kursdag för de kurser vars betyg ska registreras till betygskomplettering för högskoleansökan.

Inbetalning prövning 

Observera att en ansökan till prövning är bindande. Om du antas till prövning och lämnar återbud så betalas inte prövningsavgiften tillbaka.

Prövningsavgiften är 500 kronor per kurs, men för den som tidigare läst en kurs men inte fått godkänt (betyget IG/F) är prövningen kostnadsfri. 

När det gäller en elev som har slutfört sin utbildning i gymnasieskolan och har fått ett examensbevis eller ett studiebevis under 2020 eller 2021 är prövningsavgiften dock 150 kronor. Detta gäller för ett prövningstillfälle per kurs. Bestämmelsen gällande den sänkta prövningsavgiften träder i kraft den 17 juli 2021.

Inbetalning sker till: 

Plusgironummer: 10247-5

Betalningsmottagare: Varbergs Kommun

Avsändare: Namn, personnummer

Skriv i rutan övriga meddelanden: Prövning, Vuxenutbildningen i Varberg 9142-30100-47210-8341

Underlag för inbetalad prövningsavgift samt betyg lämnas in i samband med ansökan.

Vuxenutbildningen i Varbergs prövningar genomförs till största del av NTI-skolan. Kontaktuppgifter finns här.

En prövning är inte lärarledd utan du läser in hela kursen på egen hand enligt den  nationella kursplanen som du finner här. 

För konkreta frågor om själva innehållet i prövningen, se ämnes- och kursplaner hos  skolverket.  

Kan man få studiestöd från CSN för en kurs man gör en prövning i?
Nej, prövningar berättigar inte studiestöd från CSN.

Kan man göra en prövning i en överliggande kurs även om man inte har betyg i underliggande kurser? 
Ja, men man får bara betyg i den kurs som prövningen handlar om.
Källa: 20 kapitlet 40 § skollagen. 

Validering

Har du kunskaper som kanske inte formellt dokumenterats genom skolgång utan inhämtats via ditt yrke? Då har du möjlighet att få din kunskap kartlagd och bedömd genom det som kallas validering. Validering innebär att din kompetens och dina kunskaper bedöms och värderas (och erkänns) och kan leda fram till intyg eller betyg som bevis på vad du kan. Att validera dina tidigare erfarenheter och kunskaper kan göra att din utbildning förkortas. För att få betyg på validerade kunskaper krävs prövning.

Kontakt

E-post
Vuxenutbildningen: vuxenutbildningen@varberg.se
SFI: sfi@varberg.se

Telefon
Vuxenutbildningen/SKC: 0340-69 70 71
SFI: 0340-69 70 78

Post 
Varbergs kommun, Vuxenutbildningen, 432 80 Varberg

Besök 
Otto Torells gata 16 C,
432 44 Varberg
Karta