Ansökan till prövning

Ansökan till prövning görs på plats på Vuxenutbildningen i Varberg med en studie- och karriärvägledare. Du får och fyller i en prövningsblankett på plats.

Kom ihåg att om du ska söka prövning i en kurs som du redan har godkänt betyg i, så behöver du ha med kvitto på inbetalad prövningsavgift på papper alternativt kan du bifoga kvittot i efterhand under fliken ansökan på Vuxenutbildningens hemsida.

Du måste även lämna in betygskopior eller bifoga dessa i efterhand under fliken ansökan på Vuxenutbildningens hemsida.

Dessa datum gäller för prövningsansökan under hösten 2022

  • Onsdag 31 augusti. Du kan komplettera med betyg mellan 9–16 september. Prövningsperioden är 10 oktober–11 november.
  • Onsdag 28 september. Du kan komplettera med betyg mellan 7–14 oktober. Prövningsperioden är 7 november–9 december.
  • Onsdag 26 oktober. Du kan komplettera med betyg mellan 4–11 november. Prövningsperioden är 5 december 2022–6 januari 2023.

Du bokar ansökan till prövning via vuxenutbildningen@varberg.se.

Det finns ett begränsat antal platser vid varje tillfälle, skulle du inte få plats vid ett tillfälle bokas du automatiskt in nästkommande datum. 

Du kan som utgångspunkt boka prövning i en kurs per termin.

Betygskomplettering

Om du inte når upp till behörighetskraven för en högskoleutbildning kan du fortfarande söka den med hjälp av betygskomplettering. Följande datum gäller inför högskoleutbildningar med start vårterminen 2023:

  • 31 augusti är sista dag att inkomma med ansökan för prövning i kurser vars betyg ska registreras till betygskomplettering.
  • 11 november är sista kursdag för de kurser vars betyg ska registreras till betygskompletternig.

Inbetalning prövning 

Observera att en ansökan till prövning är bindande. Om du antas till prövning och lämnar återbud så betalas inte prövningsavgiften tillbaka.

Prövningsavgiften är 500 kronor per kurs, men för den som tidigare läst en kurs men inte fått godkänt (betyget IG/F) är prövningen kostnadsfri. Om du har slutfört din utbildning i gymnasieskolan och har fått ett examensbevis eller ett studiebevis under 2020 eller 2021 ska du endast betala 150 kronor. Den sänkta prövningsavgiften gäller endast för ett prövningstillfälle per kurs.

Plusgironummer:  10247-5
Betalningsmottagare: Varbergs Kommun
Avsändare: Namn, personnummer.
Skriv i rutan övriga meddelanden: 9142-30100-47210-8341, Pröv, VUX, VBG.

Underlag för inbetalad prövningsavgift samt betyg lämnas in i samband med ansökan.

Vuxenutbildningen i Varbergs prövningar genomförs till största del av NTI-skolan. Kontaktuppgifter finns här.

En prövning är inte lärarledd utan du läser in hela kursen på egen hand enligt den nationella kursplanen som du finner här.

För konkreta frågor om själva innehållet i prövningen, se ämnes- och kursplaner hos skolverket.

Tänk på att du som har ett fullständigt examensbevis eller slutbetyg och höjer ditt betyg i en kurs genom att göra prövning hamnar du automatiskt i urvalsgrupp BII. För mer information, läs mer på UHR's hemsida.

Kan man få studiestöd från CSN för en kurs man gör en prövning i? 
Nej, prövningar berättigar inte studiestöd från CSN.

Kan man göra en prövning i en överliggande kurs även om man inte har betyg i underliggande kurser? 
Ja, men man får bara betyg i den kurs som prövningen handlar om.
 Källa: 20 kapitlet 40 § skollagen. 

Validering

Har du kunskaper som kanske inte formellt dokumenterats genom skolgång utan inhämtats via ditt yrke? Då har du möjlighet att få din kunskap kartlagd och bedömd genom det som kallas validering. Validering innebär att din kompetens och dina kunskaper bedöms och värderas (och erkänns) och kan leda fram till intyg eller betyg som bevis på vad du kan. Att validera dina tidigare erfarenheter och kunskaper kan göra att din utbildning förkortas. För att få betyg på validerade kunskaper krävs prövning.

Kontakt

  E-post
Vuxenutbildningen: vuxenutbildningen@varberg.se
Svenska för invandrare (sfi): sfi@varberg.se

  Telefon
Vuxenutbildningen/SKC: 0340-69 70 71
Svenska för invandrare (sfi:  0340-69 70 78

  Post 
Varbergs kommun, Vuxenutbildningen, 432 80 Varberg

  Besök 
Otto Torells gata 16 C,
432 44 Varberg
Karta