Ansökan till prövning

Ansökan för prövning och validering kommer att öppna hösten 2021. Besked om ansökningsperiod kommer upp på hemsidan under juni månad. 

Inbetalning prövning 

Observera att en ansökan till prövning är bindande. Om du antas till prövning och lämnar återbud så betalas inte prövningsavgiften tillbaka.

Prövningsavgiften är 500 kronor per kurs, men för den som tidigare läst en kurs men inte fått godkänt (betyget IG/F) är prövningen kostnadsfri. 
Inbetalning sker till: 

Plusgironummer: 10247-5 


Betalningsmottagare: Varbergs Kommun

Avsändare: Namn, personnummer

Skriv i rutan övriga meddelanden: Prövning, Vuxenutbildningen i Varberg 9142-30100-47210-8341

Underlag för inbetalad prövningsavgift lämnas in i samband med ansökan.

 

Vuxenutbildningen i Varbergs prövningar genomförs till största del av NTI-skolan. 
Kontaktuppgifter finns här. 

En prövning är inte lärarledd utan du läser in hela kursen på egen hand enligt den  nationella kursplanen som du finner här. 

För konkreta frågor om själva innehållet i prövningen, se ämnes- och kursplaner hos  skolverket.  

Kan man få studiestöd från CSN för en kurs man gör en prövning i?
Nej, prövningar berättigar inte studiestöd från CSN.

Kan man göra en prövning i en överliggande kurs även om man inte har betyg i underliggande kurser? 
Ja, men man får bara betyg i den kurs som prövningen handlar om.
Källa: 20 kapitlet 40 § skollagen. 

Validering

Har du kunskaper som kanske inte formellt dokumenterats genom skolgång utan inhämtats via ditt yrke? Då har du möjlighet att få din kunskap kartlagd och bedömd genom det som kallas validering. Validering innebär att din kompetens och dina kunskaper bedöms och värderas (och erkänns) och kan leda fram till intyg eller betyg som bevis på vad du kan. Att validera dina tidigare erfarenheter och kunskaper kan göra att din utbildning förkortas. För att få betyg på validerade kunskaper krävs prövning.