Alla som går en vuxenutbildning får hjälp att göra en egen studieplan. I planen tas dina mål med studierna upp.

Studietakt

Med studietakt menas hur lång tid studierna kan förväntas ta. Det är därför viktigt att du tänker igenom vilken studietakt som passar dig innan du bestämmer hur mycket du ska läsa. Varje kurs motsvarar ett antal poäng som anger hur omfattande en kurs är, exempelvis innebär heltidsstudier (studietakt 100%) att du läser kurser motsvarande 20 poäng per vecka.

StudietaktAntal poäng/vecka100 poäng50 poäng
100% 20 poäng/vecka 5 veckor 2 veckor
75% 15 poäng/vecka 6 veckor 3 veckor
50% 10 poäng/vecka 10 veckor 5 veckor
25% 5 poäng/vecka 20 veckor 10 veckor

Kontakt

  E-post
Vuxenutbildningen: vuxenutbildningen@varberg.se
Svenska för invandrare (sfi): sfi@varberg.se

  Telefon
0340-69 70 71

  Post 
Varbergs kommun, Vuxenutbildningen, 432 80 Varberg

  Besök 
Otto Torells gata 16 C,
432 44 Varberg
Karta