Är du mellan 25-56 år, arbetslös och har en kort tidigare utbildning och har stort behov av utbildning på grundskole- eller gymnasienivå för att kunna få ett arbete. Då kan du eventuellt söka studiestartsstöd. 

Det är nu möjligt att söka studiestartsstöd för 2022. 

Studiestartsstöd riktar sig i första hand till dig som inte har en gymnasieutbildning sedan tidigare. Du kan till exempel sakna gymnasieutbildning eller inte ha avslutat den.

För att söka studiestartsstöd, ska du vända dig till en studie- och karriärvägledare på Studie- och karriärcentrum (SKC) i Varberg. 

Krav och villkor
För att du ska ha rätt till studiestartsstöd måste du uppfylla vissa krav. Även den utbildning du vill gå måste uppfylla kraven. Några av kraven utreds av din hemkommun, resten utreder CSN.

Utbildningen måste ge rätt till studiestartsstöd
Utbildningar inom komvux på grundskole- och gymnasienivå (inte uppdragsutbildning, SFI eller särskild utbildning på grundläggande eller gymnasial nivå).
Allmän kurs på folkhögskola på grundskole- och gymnasienivå.

Du ska vara arbetslös
Normalt är villkoret att du under de senaste tolv månaderna ska ha varit arbetslös under sammanlagt minst sex månader. Men under perioden 1 juli–31 december 2020 görs ett undantag på grund av coronapandemin. Under den perioden kan du uppfylla villkoret för arbetslöshet även om du varit arbetslös kortare tid än sex månader. Se krav och villkor nedan. Undantaget gäller bara under 2020. Läs mer här.

  • Du har kort tidigare utbildning
  • Du får inte ha haft studiemedel från CSN under de senaste tre åren
  • Du måste studera minst 50 procent i minst tre veckor
  • Du måste vara mellan 25 och 56 år
  • Du får inte ha vissa andra ersättningar
  • Du måste vara registrerad på dina kurser

Det kan finnas flera villkor för dig som har studerat med studiestartsstöd tidigare, har studielån eller återkrav sedan tidigare eller är utländsk medborgare

Se mer information om studiestartsstöd, villkor samt belopp här.