Före och under antagningsperioden behöver du hålla reda på några viktiga datum. Här ser du ansökningsdatum och startdatum för respektive utbildningsform samt datum som är viktiga för dig som vill komplettera dina betyg.

Utbildningsstarter 2019 
14 januari - Utbildningsstart för Yrkesutbildningar VT:1.
29 april - Utbildningsstart för Yrkesutbildningar VT:2.
19 augusti - Utbildningsstart för Yrkesutbildningar HT:1.
14 oktober - Utbildningsstart för Yrkesutbildningar HT:2.

Ansökningsdatum 2019
14 januari - Ansökan för Yrkesutbildningar med start 29 april öppnar.
15 mars - Ansökan för Yrkesutbildningar med start 29 april stänger.
29 april - Ansökan för Yrkesutbildningar med start 19 augusti 2019 öppnar.
31 maj - Ansökan för Yrkesutbildningar med start 19 augusti stänger.
5 augusti - Ansökan för Yrkesutbildningar med start 14 oktober öppnar.
30 augusti - Ansökan för Yrkesutbildningar med start 14 oktober stänger.

Viktiga datum för dig som vill komplettera dina betyg

Våren 2019 
26 april -
Sista dag inkomma med ansökan för prövning.
7 juni
Sista kursdag för de kurser vars betyg ska registreras till betygskomplettering för högskoleansökan.

Hösten 2019
18 oktober - Sista dag att inkomma med ansökan för prövning.
15 november - Sista kursdag för de kurser vars betyg ska registreras till betygskomplettering för högskoleansökan.