• Öppettider-4-sommar_VUX

Före och under antagningsperioden behöver du hålla reda på några viktiga datum. Här ser du ansökningsdatum och startdatum för respektive utbildningsform samt datum som är viktiga för dig som vill komplettera dina betyg.

Utbildningsstarter 2021
18 januari - Utbildningsstart för Yrkesutbildningar VT:1.
26 april 
- Utbildningsstart för Yrkesutbildningar VT:2.
16 augusti - Utbildningsstart för Yrkesutbildningar HT:1.
11 oktober - Utbildningsstart för Yrkesutbildningar HT:2.

Ansökningsdatum 2021
18 januari - Ansökan för Yrkesutbildningar med start 26 april öppnar.
12 mars - Ansökan för Yrkesutbildningar med start 26 april stänger.
12 april - Ansökan för Svenska som andraspråk 1,2 och 3 flexibla studier öppnar. 
12 april - Ansökan för Schemalagda och flexibla studier med start 16 augusti öppnar.
26 april - Ansökan för Yrkesutbildningar med start 16 augusti öppnar.
26 april - Ansökan för NT Basår med start 16 augusti öppnar. 
21 maj - Ansökan för Svenska som andraspråk 1,2 och 3 flexibla studier stänger. 
28 maj - Ansökan för Yrkesutbildningar med start 16 augusti stänger.
28 maj - Ansökan för NT Basår med start 16 augusti stänger. 
25 juni - Ansökan för schemalagda och flexibla studier med start 16 augusti stänger. 
2 augusti - Ansökan för Yrkesutbildningar med start 11 oktober öppnar.
27 augusti - Ansökan för Yrkesutbildningar med start 11 oktober stänger.

Viktiga datum för dig som vill komplettera dina betyg

Våren 2021 
2 april -
Sista dag att inkomma med  webbansökan till prövning för de kurser vars betyg ska registreras till betygskomplettering för högskoleansökan.
4 juni
Sista kursdag för de kurser vars betyg ska registreras till betygskomplettering för högskoleansökan.

Hösten 2021 
24 september - Sista dag att inkomma med ansökan till prövning för de kurser vars betyg ska registreras till betygskomplettering för högskoleansökan.
5 november - Sista kursdag för de kurser vars betyg ska registreras till betygskomplettering för högskoleansökan.