Det naturvetenskapliga basåret riktar sig till dig som saknar särskild behörighet för vidare studier inom naturvetenskap och teknik. Utbildningen består av ett antal gymnasiekurser i matematik, fysik, biologi och kemi.

Under basåret bygger du steg för steg upp dina naturvetenskapliga kunskaper för att underlätta fortsatta högskolestudier.

Med en naturvetenskaplig eller teknisk högskoleutbildning kan du få intressanta och utvecklande jobb. Bland högskole- och universitetsutbildningar som du genom basåret blir behörig att söka kan nämnas ingenjör, läkare, arkitekt och veterinär.

Undervisningen består av föreläsningar, självständigt arbete, individuellt eller i grupp, laborationer och projektarbeten. 

Om du läser alla kurser på det naturvetenskapliga basåret så har du lektioner varje dag. Läser du endast vissa av kurserna, så ska du vara medveten om att dina lektioner kan vara utspridda under veckan. Aktuellt schema för läsår (2020/2021) hittar du här. Gå till Sök Schema och välj 20VUXBAS. 

Ansökan: Ansökan sker via webbansökan

Utbildningstid: Cirka 1 år.

Studieform: Schemalagda studier.

Utbildningsstart: 15 augusti 2022.

Ansökan öppnar: 25 april 2022. 

Sista ansökningsdag: 27 maj 2022.

Kursinnehåll:

  • Biologi 1 (100 poäng)
  • Biologi 2 (100 poäng)
  • Fysik 1 (150 poäng)
  • Fysik 2 (100 poäng)
  • Kemi 1 (100 poäng)
  • Kemi 2 (100 poäng)
  • Matematik 2c (100 poäng)
  • Matematik 3c (100 poäng)
  • Matematik 4 (100 poäng)

Kontakt

  E-post
Vuxenutbildningen: vuxenutbildningen@varberg.se
Svenska för invandrare (sfi): sfi@varberg.se

  Telefon
Vuxenutbildningen/SKC: 0340-69 70 71
Svenska för invandrare (sfi:  0340-69 70 78

  Post 
Varbergs kommun, Vuxenutbildningen, 432 80 Varberg

  Besök 
Otto Torells gata 16 C,
432 44 Varberg
Karta