Det naturvetenskapliga basåret riktar sig till dig som saknar särskild behörighet för vidare studier inom naturvetenskap och teknik. Utbildningen består av ett antal gymnasiekurser i matematik, fysik, biologi och kemi.

Under basåret bygger du steg för steg upp dina naturvetenskapliga kunskaper för att underlätta fortsatta högskolestudier.

Med en naturvetenskaplig eller teknisk högskoleutbildning kan du få intressanta och utvecklande jobb. Bland högskole- och universitetsutbildningar som du genom basåret blir behörig att söka kan nämnas ingenjör, läkare, arkitekt och veterinär.

Undervisningen består av föreläsningar, självständigt arbete, individuellt eller i grupp, laborationer och projektarbeten. 

Ansökan: Ansökan sker via webbansökan

Utbildningstid: Cirka 1 år.

Studieform: Schemalagda studier.

Startdatum: Hösten 2019.  

Här kan du ladda ned kursutbud