Utbildning till Maskinförare vid Vuxenutbildningen i Varberg

Under utbildningen lär du dig att köra och underhålla anläggningsmaskiner. Du lär dig att bygga vägar och husgrunder, gräva och lägga vatten- och avloppsledningar, lasta och lossa olika typer av gods och material.

Att läsa ritningar och beskrivningar för bygg- och anläggningsarbeten samt att arbeta med laser- och GPS-utrustning är också en del av utbildningen. 

I utbildningen ingår APL (arbetsplatsförlagd utbildning). 

Utbildningsort: Varberg. 

Längd: 30 veckor.

Planerad start: Augusti 2023.

Ansökan: Ansökan görs via webbansökan

Mer information och kursplan

Observera: Sökande från annan kommun än Varberg skall ansöka via vuxenutbildningen i den egna hemkommunen. Kom ihåg att bifoga både betyg, personligt brev och andra specifika underlag som kan krävas för en utbildning, till exempel B-körkort.

Förkunskapskrav: B-körkort. Bifoga kopia på körkortet tillsammans med ansökningshandlingarna. 

Utbildningen ges av Maskinentreprenörerna. 

Kontakt

  E-post
Vuxenutbildningen: vuxenutbildningen@varberg.se
Svenska för invandrare (sfi): sfi@varberg.se

  Telefon
0340-69 70 71

  Post 
Varbergs kommun, Vuxenutbildningen, 432 80 Varberg

  Besök 
Otto Torells gata 16 C,
432 44 Varberg
Karta