Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper i omvårdnad och social omsorg och passar dig som vill arbeta med människor. Efter utbildningen kan du söka anställning inom hälso- och sjukvården.

 

 


Omvårdnadsutbildning flex

Heltidsstudier i flexibel form innebär:

  • Självstudier till övervägande delen via lärplattform.
  • Handledning av omvårdnadslärare varje vecka på plats i Varberg.
  • Arbetsplatsförlagt lärande (praktik).
  • Skrivningar/prov görs på plats i Varberg.

Längd: ca 70 veckor.

Omfattning: 1550 poäng.

Utbildningsstart: 19 augusti och 14 oktober 2019.

Ansökan öppnar: 29 april och 5 augusti 2019.

Sista ansökningsdag: 31 maj och 30 augusti 2019.

Observera: Sökande från annan kommun än Varberg skall ansöka via vuxenutbildningen i den egna hemkommunen. Hämta blankett för ansökan som pdf med ifyllnadsstöd.

Denna utbildning ges i samverkan med Hermods. Vuxenutbildningen i Varberg är huvudman för alla kurser och yrkesutbildningar som ges av externa utbildningsanordnare.