Denna utbildning riktar sig till dig som arbetar med människor och vill integrera hundar som resurs i din yrkesprofession. Som resurshundförare planerar och bedriver du hundassisterad verksamhet på ett säkert och etiskt genomtänkt sätt. En viktig del i arbetet är att matcha rätt hund för rätt sammanhang, så att de individuella behoven hos såväl människa som hund tillgodoses och berikar varandra.

Upplägg: Flexstudier på halvtid under ca 29 veckor. Primärt distansstudier + 3 obligatoriska träffar med 1-2 dagar per tillfälle då man ses på Munkagårdsgymnasiet utanför Varberg. Det krävs därför en hög grad av självständighet från dig som elev. 

 Preliminära datum för obligatoriska träffar: 2/11, 22/2 och 12/4.

 Preliminära datum för frivilliga träffar*: 3/11, 23/2 och 13/4.

 *Dessa dagar erbjuds mer utförlig handledning och fördjupning kring det vi gjort föregående dag. Du ges också möjlighet att ta upp egna frågeställningar med lärare och klasskamrater, såväl kring studieteknik som kring teori och praktisk träning.

Innehåll:

  • Pedagogik (Lärande & utveckling) 100 poäng.
  • Mental träning 100 poäng.
  • Träning av hund 100 poäng.

Utbildningsstart: 19 oktober 2021. 
Utbildningen slutar: 6 maj 2022.
Ansökan öppnar: 2 augusti 2021. 
Sista ansökningsdag: 10 september 2021.  
Ansökan: Ansökan görs via webbansökan. 

Mer information om utbildningen hittar du här.

Observera: Sökande från annan kommun än Varberg skall ansöka via vuxenutbildningen i den egna hemkommunen. 
Denna utbildning ges i samverkan med Munkagårdsgymnasiet. Vuxenutbildningen i Varberg är huvudman för alla kurser och yrkesutbildningar som ges av externa utbildningsanordnare. 

Kontakt

  E-post
Vuxenutbildningen: vuxenutbildningen@varberg.se
Svenska för invandrare (sfi): sfi@varberg.se

  Telefon
Vuxenutbildningen/SKC: 0340-69 70 71
Svenska för invandrare (sfi:  0340-69 70 78

  Post 
Varbergs kommun, Vuxenutbildningen, 432 80 Varberg

  Besök 
Otto Torells gata 16 C,
432 44 Varberg
Karta