Denna utbildning riktar sig till dig som arbetar med människor och vill integrera hundar som resurs i din yrkesprofession. Som resurshundförare planerar och bedriver du hundassisterad verksamhet på ett säkert och etiskt genomtänkt sätt. En viktig del i arbetet är att matcha rätt hund för rätt sammanhang, så att de individuella behoven hos såväl människa som hund tillgodoses och berikar varandra.

Upplägg: Flexstudier på halvtid under ca 29 veckor. Primärt distansstudier + 3 obligatoriska träffar med 1-2 dagar per tillfälle då man ses på Munkagårdsgymnasiet utanför Varberg. Det krävs därför en hög grad av självständighet från dig som elev. 

Innehåll:

  • Aktivitetsledarskap100 poäng.
  • Mental träning 100 poäng.
  • Träning av hund 100 poäng.

Utbildningsstart: 10 oktober 2022.
Utbildningen slutar: 7 maj 2023.
Ansökan öppnar: 1 augusti 2022.
Sista ansökningsdag: 2 september 2022.
Ansökan: Ansökan görs via webbansökan. 

Mer information om utbildningen hittar du här.

Observera: Sökande från annan kommun än Varberg skall ansöka via vuxenutbildningen i den egna hemkommunen. 
Denna utbildning ges i samverkan med Munkagårdsgymnasiet. Vuxenutbildningen i Varberg är huvudman för alla kurser och yrkesutbildningar som ges av externa utbildningsanordnare. 

Kontakt

  E-post
Vuxenutbildningen: vuxenutbildningen@varberg.se
Svenska för invandrare (sfi): sfi@varberg.se

  Telefon
Vuxenutbildningen/SKC: 0340-69 70 71
Svenska för invandrare (sfi:  0340-69 70 78

  Post 
Varbergs kommun, Vuxenutbildningen, 432 80 Varberg

  Besök 
Otto Torells gata 16 C,
432 44 Varberg
Karta