Är du ny i Sverige? Läser du SFI eller SVA GRUND? Vill du prova på olika yrken? Du kanske redan har praktiska kunskaper inom ett yrke? Du kan läsa svenska för invandrare (SFI) eller grundläggande vuxenutbildning (GRUV) och en praktisk prova på-kurs samtidigt.

En prova på-kurs visar dig vad man gör i olika yrken. Du kan bestämma om det är ett yrke för dig. Du får lära dig yrkesord och kunskap om de krav som ställs inom yrket. Du kan också få dina kunskaper validerade.

Utbud
Vuxenutbildningen erbjuder prova på-kurser hos Movant och Hermods. Varje prova på-kurs är 4 veckor lång.

Movant har prova på-kurser inom:

  • Bygg och anläggning
  • Fordon och transport
  • Industri-teknik
  • El
  • VVS

Hermods har prova på-kurser inom:

  • Vård och omsorg
  • Barn och fritid

Förkunskaper
För att kunna gå en prova på-kurs ska du ha påbörjat SFI C.

Information och ansökan
För att få mer information och för att söka kursen kontaktar du oss på sfi@varberg.se.

Kontakt

  E-post
Vuxenutbildningen: vuxenutbildningen@varberg.se
Svenska för invandrare (sfi): sfi@varberg.se

  Telefon
Vuxenutbildningen/SKC: 0340-69 70 71
Svenska för invandrare (sfi:  0340-69 70 78

  Post 
Varbergs kommun, Vuxenutbildningen, 432 80 Varberg

  Besök 
Otto Torells gata 16 C,
432 44 Varberg
Karta