Kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på grundläggande och gymnasial nivå vänder sig till vuxna med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Du är välkommen att delta i särskild utbildning från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år.

Särskild utbildning på grundläggande nivå syftar till att ge vuxna kunskaper på en nivå som motsvarar grundsärskolan. Särskild utbildning på gymnasial nivå syftar till att ge vuxna kunskaper på den nivå som utbildningen på nationella program i gymnasiesärskolan ska ge. På gymnasial nivå erbjuder vi både skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning. 

För att studera särskild utbildning måste du göra en ansökan. Denna ansökan gör du tillsammans med studie- och yrkesvägledare genom att ni träffas i ett personligt möte. Vid frågor är ni välkomna att kontakta studie- och yrkesvägledare eller rektor. Rektor är Christer Allestad med delegerat ansvar till Kristina Bäckman.  

Rektor Kristina Bäckman
073-384 59 84
kristina.backman@varberg.se

Studie- och yrkesvägledare
Therése Johansson
therese.johansson1@varberg.se

Kontakt

E-post
vuxenutbildningen@varberg.se

Telefon
Administration: 0340-69 74 03
Rektor: 0340-69 74 50
Biträdande rektor: 0340-69 70 72 
Vägledning: 0340-69 70 71
SFI: 0340-69 70 78 

Post 
Varbergs kommun, Vuxenutbildningen, 432 80 Varberg

Besök 
Otto Torells gata 16 C,
432 44 Varberg
Karta