Utbildningen riktar sig till dig som inte har svenska som modersmål. SFI är en kvalificerad språkutbildning, där kommunikationen i sin helhet är det viktiga. Kursen utgår från dina intressen, förutsättningar och behov som deltagare. Utbildningen ges av Folkuniversitetet. Utbildningen är indelad i nivåerna A–D.

Vem får läsa Sfi?

  1. Du som är folkbokförd i Varbergs kommun.
  2. Du som fyllt 16 år (från och med 1 juli samma år).
  3. Du som inte har grundkunskaper i svenska.
  4. EU/EES-medborgare eller medborgare i Schweiz och har uppehållsrätt samt är bosatt i Varbergs kommun. Ta med pass för att visa medborgarskap.

Anmälan

Gå till anmälan till SFI

Uppfyller du kraven för att få läsa SFI och har tidigare kunskaper i svenska finns möjlighet att göra en prövning av dina kunskaper utan att delta i undervisning. Du kan få göra prövning även om du tidigare fått betyg på kurser i SFI. Prövningen kostar 500 kronor. Om du tidigare fått ett IG/F i betyg är prövningen är kostnadsfri. 

När får du inte göra en prövning?
Du får inte göra en prövning om du inom tre månader har gjort nationellt prov eller om du redan läser en kurs inom sfi på en skola.

Ekonomi

Undervisning och de böcker du behöver för kurserna är gratis. Du får själv betala för lexikon, pennor och anteckningsböcker. Du kan inte söka studiestöd när du går på SFI.

Betyg och intyg

Efter avslutad kurs D skickas ditt betyg automatiskt hem till din folkbokföringsadress. Betyg på övriga kurser beställer du genom kommunens e-tjänst Beställ betygskopior från Vuxenutbildning i Varberg.

Information

Utbildningen erbjuds på dagtid, kvällstid, flex eller distans. De två senare alternativen efter bedömning av utbildningssamordnare. Undervisningen är som utgångspunkt på 50%. Undervisningen bedrivs året runt, det finns inga lov.

Kontakt

  E-post
Vuxenutbildningen: vuxenutbildningen@varberg.se
Svenska för invandrare (sfi): sfi@varberg.se

  Telefon
0340-69 70 71

  Post 
Varbergs kommun, Vuxenutbildningen, 432 80 Varberg

  Besök 
Otto Torells gata 16 C,
432 44 Varberg
Karta