• Öppettider - kontakt

Är du osäker inför ditt studie- eller yrkesval kan du få hjälp hos oss.

Vi erbjuder:

  • Personlig vägledning och information i vår drop in-verksamhet, med möjlighet att enskilt diskutera dina funderingar kring framtida utbildning och yrken med en studie- och karriärvägledare.
  • Validering av kunskaper – har du tidigare kunskaper som du inte har dokumenterade kan vi hjälpa dig att ev. validera dessa.

Studie- och yrkesvägledning är en process som syftar till att du skall bli mer medveten om dig själv, din omvärld och dina valalternativ för att få bättre beslutsunderlag när du gör dina val. Studie- och karriärvägledarens roll är att genom samtal guida, coacha och vägleda dig genom processen mot målet.

Hur många vägledningssamtal som behövs är olika, men processen består ofta av 1-3 vägledningssamtal som varar i ungefär en timme vardera.

Vägledningsprocessens olika delar

Att bli mer medveten om sig själv och alternativen 
– drivkrafter, hinder, intressen och motivation. Att bli mer medveten om alternativen – utbildning, yrken och omvärldskunskap.

Att fatta beslut
– självkännedom och omvärldskunskaper har med varandra att göra, olika beslut kan få olika konsekvenser.

Att genomföra beslut
– fokus på hur du kan genomföra ditt beslut med hjälp av de verktyg du har. Här kan du få hjälp att upprätta en handlingsplan med delmål och slutmål.

Så här kan du förbereda dig inför samtalet

Utgå från var du står nu och fundera över dina mål och hur du tänker nå dit. Detta kan studie- och karriärvägledaren också hjälpa dig med men det är bra om du börjat fundera redan innan mötet.

  • Hur ser din nuvarande situation ut gällande arbete, tidigare studier, intressen med mera. 
  • Finns det något som är viktigt att ta hänsyn till i ditt framtida val av yrke/utbildning? 
  • Hur ser din önskvärda situation ut? Vad är ditt mål? 
  • Hur ska du nå ditt mål? 
  • Läs gärna på om olika yrkesområden. Du kan exempelvis använda arbetsförmedlingens hemsida om olika yrken eller framtid.se
  • Läs gärna på om utbildningar inom olika utbildningsformer. 
  • Ta med dina betyg och andra handlingar som kan vara viktiga. 
  • Skriv ner dina tankar och funderingar. 

Ska du söka en utbildning? Ladda ner guide för val av högskole-, yrkeshögskole- och folkhögskoleutbildningar samt information om behörighet och meritvärde.

Karriärvägledning på egen hand

Här finns tips på webbsidor och verktyg för dig som vill prova att vägleda dig själv mot utbildning och jobb. Karriärvägledning på egen hand

Kontakt

E-post
skc@varberg.se

Telefon
0340-69 70 71

Post 
Varbergs kommun, Studie- och karriärcentrum, 432 80 Varberg

Besök 
Otto Torells gata 16 C,
432 44 Varberg
Karta