Studie- och yrkesvägledning är en process som syftar till att man skall bli mer medveten om sig själv, sin omvärld och sina valalternativ. Studie- och karriärvägledarens roll är att genom samtal guida, coacha och vägleda individen genom processen mot målet.

Vägledningsprocessens olika delar

Att bli mer medveten om sig själv
– drivkrafter, hinder, intressen och motivation. Att bli mer medveten om alternativen – utbildning, yrken och omvärldskunskap.

Att fatta beslut
– självkännedom och omvärldskunskaper har med varandra att göra, olika beslut kan få olika konsekvenser.

Att genomföra beslut
– genomföra beslut med hjälp av de verktyg individen har.

Kontakt

E-post
skc@varberg.se

Telefon
0340-69 70 71

Post 
Varbergs kommun, Studie- och karriärcentrum, 432 80 Varberg

Besök 
Otto Torells gata 16 C,
432 44 Varberg
Karta