Vuxenutbildningen i Varberg ingår i Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen. Rektor för vuxenutbildningen är Henriette Hammar. 

Inom Vuxenutbildningen kan du studera på grundläggande och gymnasial nivå samt delta i utbildning i svenska för invandrare, SFI. Här på hemsidan kan du läsa om de kurser och utbildningar som Vuxenutbildningen i Varberg erbjuder.

SFI – Svenska för invandrare

För den som saknar grundläggande kunskaper i svenska är första steget att delta i utbildning i svenska för invandrare (SFI). Du som är vuxen och folkbokförd i Varbergs kommun men saknar grundkunskaper i svenska, har möjlighet att delta i SFI. Utbildningen är indelad i nivåerna A-D. Läs mer om SFI – Svenska för invandrare.

Grundläggande vuxenutbildning

Den som inte har gått ut grundskolan har möjlighet att delta i vuxenutbildning på grundläggande nivå. Kurserna du läser motsvarar kunskapsmålen till och med årskurs 9. Läs mer om grundläggande vuxenutbildning.

Gymnasial vuxenutbildning

Liksom inom all vuxenutbildning utgår vuxenutbildningen på gymnasial nivå från individens personliga behov av utbildning. På gymnasial nivå finns dels allmänna ämnen, dels yrkesinriktade studier. Inom allmänna ämnen på gymnasial nivå kan du läsa enskilda kurser utifrån ditt mål med studierna och vad du har med dig sedan tidigare. Och att skaffa sig kunskaper inom ett yrkesområde genom vuxenutbildning på gymnasial nivå kan vara mycket givande och en god investering inför framtiden. Läs mer om gymnasial vuxenutbildning.

Studieformer

Inom Vuxenutbildningen i Varberg förekommer flera olika studieformer: schemabunden gruppundervisning, distansstudier, flexibla studier och lärlingsutbildning. Studierna planeras utifrån dina individuella behov, vilket i vissa fall ger möjlighet att studera på deltid, så att du kan kombinera studier med arbete eller annan sysselsättning. En del utbildningar är dock på heltid. Vissa kurser och utbildningar startar i början av terminen, men många har flera eller andra startdatum. Mer information om studieformer och studiestarter finns under respektive utbildning. Frågor om detta kan du ställa till Studie- och karriärcentrum och till de olika utbildningsanordnarna.

Kontakt

  E-post
Vuxenutbildningen: vuxenutbildningen@varberg.se
Svenska för invandrare (sfi): sfi@varberg.se

  Telefon
0340-69 70 71

  Post 
Varbergs kommun, Vuxenutbildningen, 432 80 Varberg

  Besök 
Otto Torells gata 16 C,
432 44 Varberg
Karta