Slutbetyg kan utfärdas till och med den 1 juli 2020. Regeringen förlänger tidsfristen för att utfärda slutbetyg och har beslutat om en förordningsändring som innebär att slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning får utfärdas fram till och med den 1 juli 2020. 

Det här innebär att elever som läst enligt det äldre kurssystemet har möjlighet att få ut ett slutbetyg istället för att ta ut en gymnasieexamen under ytterligare en tid.
Observera att det här endast gäller dig som har påbörjat studier på gymnasiet eller komvux före 1 juli 2012.

Om du vill beställa slutbetyg, kontakta Studie- och karriärcentrum. 

Läs mer om förlängningen av övergångsperioden för slutbetyg

Kontakt

E-post
vuxenutbildningen@varberg.se

Telefon
Administration: 0340-69 74 03
Rektor: 0340-69 74 50
Vägledning: 0340-69 70 71

Post 
Varbergs kommun, Vuxenutbildningen, 432 80 Varberg

Besök 
Otto Torells gata 16 C,
432 44 Varberg
Karta