Gymnasiearbetet är en uppgift om 100 gymnasiepoäng som ska visa att du som elev är förberedd för högskolestudier eller arbete inom ett visst yrkesområde. För att reglerna för gymnasieexamen i  komvux ska bli mer flexibla ska ett komvuxarbete ersätta gymnasiearbetet samt gymnasiesärskolearbetet inom komvux. Förändringen träder i kraft den 1 juli 2021.

Du som har godkänt betyg i gymnasiearbetet innan den 1 juli 2021 kan ha med gymnasiearbetet i din examen från komvux. Du som inte har godkänt betyg i gymnasiearbetet från komvux före den 1 juli ska läsa komvuxarbete och det betyget ska sedan ingå i din gymnasieexamen. Ett gymnasiearbete från gymnasieskolan kan fortsättningsvis användas i en gymnasieexamen från komvux.

Mer information finner du på skolverkets hemsida.

Kontakt

E-post
vuxenutbildningen@varberg.se

Telefon
Administration: 0340-69 74 03
Rektor: 0340-69 74 50
Biträdande rektor: 0340-69 70 72 
Vägledning: 0340-69 70 71
SFI: 0340-69 70 78 

Post 
Varbergs kommun, Vuxenutbildningen, 432 80 Varberg

Besök 
Otto Torells gata 16 C,
432 44 Varberg
Karta