Den 18 oktober i år startar utbildningen Resurshundförare i samverkan med Munkagårdsgymnasiet och Vuxenutbildningen i Varberg. Utbildningen är dels populär brand hundintresserade men är också nationellt unik eftersom den endast finns i Varberg.

Till skillnad från traditionella hundutbildningar utbildas personerna som läser utbildningen, inte hundarna. Hundförarutbildningen är en gymnasial vuxenutbildning och rikar sig till de som arbetar med människor och vil interagera med hundar som resurs i olika yrkesprofessioner utifrån ett hälsofrämjande perspektiv.

Utbildningen läses dels via flexstudier med primära distasnsstudier under cirka 25 veckor med ett par träffar på Munkagårdsgymnasiet i Tvååker.

Ansökan till utbildnningen görs via webbansökan och öppnar den 2 augusti 2021 med utbildningsstart 18 oktober 2021.

Kontakt

E-post
Vuxenutbildningen: vuxenutbildningen@varberg.se
SFI: sfi@varberg.se

Telefon
Vuxenutbildningen/SKC: 0340-69 70 71
SFI: 0340-69 70 78
Under sommaren är det begränsad telefontid, se information om sommartider.

Post 
Varbergs kommun, Vuxenutbildningen, 432 80 Varberg

Besök 
Otto Torells gata 16 C,
432 44 Varberg
Karta