Flera av våra yrkesutbildningar med start i höst är öppna för sen anmälan. 

Följande utbildningar går fortfarande att söka:

Även Naturvetenskapligt basår är öppet för sen anmälan. Mer information hittar du här. 

Ansökan görs via webbansökan. 

 

Kontakt

E-post
Vuxenutbildningen: vuxenutbildningen@varberg.se
SFI: sfi@varberg.se

Telefon
Vuxenutbildningen/SKC: 0340-69 70 71
SFI: 0340-69 70 78
Under sommaren är det begränsad telefontid, se information om sommartider.

Post 
Varbergs kommun, Vuxenutbildningen, 432 80 Varberg

Besök 
Otto Torells gata 16 C,
432 44 Varberg
Karta