Följande ansökningstider kommer att gälla för våren 2016.

Utbildningsstart 18 januari
Ansökan öppnar den 16 november och sista ansökningsdag är den 6 december.

Utbildningsstart 18 april
Ansökan öppnar den 15 februari och sista ansökningsdag är den 6 mars.

Kontakt

E-post
vuxenutbildningen@varberg.se

Telefon
Administration: 0340-69 74 03
Rektor: 0340-69 74 50
Biträdande rektor: 0340-69 70 72 
Vägledning: 0340-69 70 71
SFI: 0340-69 70 78 

Post 
Varbergs kommun, Vuxenutbildningen, 432 80 Varberg

Besök 
Otto Torells gata 16 C,
432 44 Varberg
Karta