Eurotowns besökte Varberg

Det europeiska nätverket Eurotowns grupp för social inkludering besökte idag CLL (Centrum för livslångt lärande) som förutom Vuxenutbildningen i Varberg även omfattar Campus Varberg, Alexandersoninstitutet samt Studie- och karriärcentrum.

Under torsdag och fredag är nätverket i Varberg för att utbyta erfarenheter och lyssna på föreläsningar. Temat för dagarna handlar om att korta nyanländas väg till arbete och egen försörjning. Det är kommunens inkluderingsenhet som står som värdar för träffen.

Eurotowns är ett nätverk för medelstora städer i Europa och under denna träff samlas folk från Holland, Finland, och Belgien för att utbyta erfarenheter.

Läs mer om Eurotowns