Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström (S) och regionstyrelsens tillväxtutskott i Hallands ordförande Dag Hultefors (M) står tillsammans.

Idag, fredag den 22 september, besökte Anna Ekström (S), gymnasie- och kunskapslyftsminister, Halmstad och deltog i rundabordssamtal om kompetensförsörjning i Halland tillsammans med politiker, vuxenutbildningsrektorer, regionalt utvecklingsansvarig, Arbetsförmedlingen samt representanter från näringslivet. Från Varberg deltog Ulric Björk, chef för Centrum för livslångt lärande samt Barn- och utbildningsnämndens ordförande Micael Åkesson (M).

Regeringen satsar på statsbidrag för samverkan för regionalt yrkesvux

Deltagarna lyfte de möjligheter och utmaningar som ses i det regionala samarbetet kring yrkesvux och hur Halland arbetar för att möta arbetsmarknadens behov av utbildad arbetskraft. Det pågående arbetet med att ta fram ett samverkansavtal för vuxenutbildning i Halland lyftes också. Syftet med samverkansavtalet är att erbjuda ett likvärdigt och attraktivt utbud av vuxenutbildning i Halland oavsett hemkommun. Arbetet sker genom den regionala samverkansgruppen för vuxenutbildning.

 

 

 

Kontakt

E-post
vuxenutbildningen@varberg.se

Telefon
Administration: 0340-69 74 03
Rektor: 0340-69 74 50
Biträdande rektor: 0340-69 70 72 
Vägledning: 0340-69 70 71
SFI: 0340-69 70 78 

Post 
Varbergs kommun, Vuxenutbildningen, 432 80 Varberg

Besök 
Otto Torells gata 16 C,
432 44 Varberg
Karta