Idag har Vuxenutbildningen haft lärlingsdialog tillsammans med Peder Skrivares skola. Ambitionen har varit att utveckla, förbättra och individanpassa lärlingsutbildningarna genom att se till att kursinnehållet bli mer anpassat till arbetslivets önskemål och krav. Detta gäller först och främst utbildningarna som startar i januari.

Mer information om lärlingsutbildningarna hittar du här.