Idag närvarade Christer Allestad (rektor för Vuxenutbildningen i Varberg) tillsammans med utbildningssamordnare Karin Danielsson på regional dialog om vuxenutbildning med Skolverket i Falkneberg. Dialogen anordnas i samverkan med Region Halland och övergripande frågor lyftes, bland annat om hur vuxenutbildningens olika skolformer kan utvecklas i regionen.

Dialogerna genomfördes inom ramen för Skolverkets uppdrag och implementering av EU:s agenda för vuxnas lärande som syftar till att utveckla möjligheterna för vuxna att ta del av det livslånga lärandet – med vuxenutbildningen som grund för kompetenshöjning, aktivt medborgarskap och social sammahållning. 

Kontakt

E-post
vuxenutbildningen@varberg.se

Telefon
Administration: 0340-69 74 03
Rektor: 0340-69 74 50
Biträdande rektor: 0340-69 70 72 
Vägledning: 0340-69 70 71
SFI: 0340-69 70 78 

Post 
Varbergs kommun, Vuxenutbildningen, 432 80 Varberg

Besök 
Otto Torells gata 16 C,
432 44 Varberg
Karta