I augusti startar den 40 veckor långa yrkesutbildningen, Djurskötsel med intriktning lantbruk, som Vuxenutbildningen i Varberg ger i samarbete med Munkagårdsgymnasiet.

Utbildningen ger breda kunskaper, såväl praktiskt som teoretiskt, om djur, maskiner, växtodling och ekonomi.

LRF Halland välkomnar utbildningen som nu ger möjlighet för vuxna hallänningar att sadla om och satsa på lantbruk. Utbildningen ger även behörighet för att söka startstöd från jordbruksverket för den som vill starta eget.

Läs mer om utbildningssatsningen här.