Då Miroi AB har begärts i konkurs vill vi uppmana dig som studerar där med stöd från CSN att se över din CSN-ansökan. Om din studieplanering påverkas av konkursen måste du meddela förändringarna till CSN. Tänk på att alltid kontakta CSN om det sker förändringar i din studieplan, alla förändringar ska rapporteras in. 

Om du har frågor gällande ditt studiemedel vänligen kontakta www.csn.se

Om du har frågor gällande din studieplanering vänligen kontakta Studie- och karriärcentrum på Vuxenutbildningen i Varberg.

Kontakt

E-post
vuxenutbildningen@varberg.se

Telefon
Administration: 0340-69 74 03
Rektor: 0340-69 74 50
Biträdande rektor: 0340-69 70 72 
Vägledning: 0340-69 70 71
SFI: 0340-69 70 78 

Post 
Varbergs kommun, Vuxenutbildningen, 432 80 Varberg

Besök 
Otto Torells gata 16 C,
432 44 Varberg
Karta