Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Varbergs kommun har fattat beslut utifrån regeringens besked gällande distansutbildning för gymnasieskolor, högskolor, universitet, vuxenutbildningar och yrkesskolor.

Beslutet innebär att Vuxenutbildningen i Varbergs kommun kommer att bedriva undervisning på distans i största möjliga omfattning, från och med den 19 mars. Beslutet omfattar inte särskild utbildning för vuxna där undervisning kommer att bedrivas som vanligt.

 

 

 

 

Kontakt

E-post
vuxenutbildningen@varberg.se

Telefon
Administration: 0340-69 74 03
Rektor: 0340-69 74 50
Biträdande rektor: 0340-69 70 72 
Vägledning: 0340-69 70 71
SFI: 0340-69 70 78 

Post 
Varbergs kommun, Vuxenutbildningen, 432 80 Varberg

Besök 
Otto Torells gata 16 C,
432 44 Varberg
Karta