Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Varbergs kommun har fattat beslut utifrån regeringens besked gällande distansutbildning för gymnasieskolor, högskolor, universitet, vuxenutbildningar och yrkesskolor.

Beslutet innebär att Vuxenutbildningen i Varbergs kommun kommer att bedriva undervisning på distans i största möjliga omfattning, från och med den 19 mars. Beslutet omfattar inte särskild utbildning för vuxna där undervisning kommer att bedrivas som vanligt.