Är du ny i Sverige? Läser du SFI eller SVA GRUND? Vill du prova på olika yrken? Du kanske redan har praktiska kunskaper inom ett yrke? Du kan läsa svenska för invandrare (SFI) eller grundläggande vuxenutbildning (GRUV) och en praktisk prova på-kurs samtidigt.

En prova på-kurs visar dig vad man gör i olika yrken. Du kan bestämma om det är ett yrke för dig och får lära dig yrkesord och kunskap om de krav som ställs inom yrket. Du kan också få dina kunskaper validerade.

Prova-på kurser ges inom följande yrkesområden: 

  • Bygg och anläggning 
  • Fordon och transport 
  • Industriteknik 
  • El
  • VVS
  • Vård- och omsorg 
  • Barn och fritid 

Förkunskapskrav
För att kunna gå en prova-på kurs ska du ha påbörjat SFI C.

Ansökan
Ansök senast den 8 oktober. För att få mer information och för att söka kursen kontaktar du vuxenutbildningen på vuxenutbildningen@varberg.se

 

 

Kontakt

  E-post
Vuxenutbildningen: vuxenutbildningen@varberg.se
Svenska för invandrare (sfi): sfi@varberg.se

  Telefon
Vuxenutbildningen/SKC: 0340-69 70 71
Svenska för invandrare (sfi:  0340-69 70 78

  Post 
Varbergs kommun, Vuxenutbildningen, 432 80 Varberg

  Besök 
Otto Torells gata 16 C,
432 44 Varberg
Karta