Från och med 1 januari 2023 kommer den tillfälligt sänkta prövningsavgiften tas bort. Om du har läst en kurs men fått underkänt betyg (IG eller F) kostar det ingenting att ansöka om prövning. Annars behöver du framöver alltid betala en prövningsavgift på 500 kronor per kurs.

I och med pandemin bestämde Skolverket att tillfälligt sänka prövningsavgiften till 150 kronor om du hade ett examensbevis eller studiebevis från 2020 eller 2021. Den här tillfälliga sänkningen av prövningsavgift gäller alltså bara fram till 31 december 2022.

Läs mer om Aktuella regeländringar på skolverket.se.

Kontakt

  E-post
Vuxenutbildningen: vuxenutbildningen@varberg.se
Svenska för invandrare (sfi): sfi@varberg.se

  Telefon
Vuxenutbildningen/SKC: 0340-69 70 71
Svenska för invandrare (sfi:  0340-69 70 78

  Post 
Varbergs kommun, Vuxenutbildningen, 432 80 Varberg

  Besök 
Otto Torells gata 16 C,
432 44 Varberg
Karta