Har du synpunkter eller klagomål på utbildningen? Det är viktigt att du berättar för oss om du tycker att något inte fungerar.

Börja med att kontakta ansvarig personal eller utbildningsanordnare. Är du inte nöjd med deras svar kontaktar du vuxenutbildningen@varberg.se.

Du kan läsa mer om hur Vuxenutbildningen och övrig skolverksamhet i Varbergs kommun hanterar klagomål inom förskolan och skolan på varberg.se.